www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Piatok
18. október. 2019

Sviatok má:
dnes: Lukáš
zajtra: Kristián
pozajtra: Vendelín
včera: Hedviga

Povolený čas rybolovu
v mesiaci október.

Vody
kaprové: 00.00 - 24.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 05.00 - 21.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Informacie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
OZNAM

Výbor MO SRZ Sabinov vychádzajúc z predbežného dátumu konania mimoriadneho smenu SRZ dňa 23. novembra 2019 oznamuje svojim členom, že podľa pravidiel Volebného poriadku SRZ majú možnosť podať svoje návrhy na kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ v termíne do 4. októbra 2019.

Termín je stanovený kvôli plánovanému zasadaniu výboru dňa 7.10.2019 na ktorom sa uzatvoria všetky návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ a Rada SRZ uznesením 132/2019 v súlade s § 20 ods. 3 Stanov SRZ stanovila počet dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Mimoriadny za každú organizačnú zložku.

Návrh na dvoch delegátov a jedného náhradníka za našu MO môžete doručiť doporučene poštou tak, aby bol návrh kandidáta doručený v stanovenej lehote do 4.10.2019 na adresu:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Sabinov,
Námestie slobody 69
083 01 Sabinov.

Na Návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ doručené po stanovenom termíne, výbor nie je povinný prihliadať a každý kandidát za delegáta alebo náhradníka na mimoriadny snem SRZ môže byť volený len s jeho súhlasom.

Tlačivo NÁVRH KANDIDÁTA si môžete stiahnuť TU z našej webovej stránky a tento oznam pre členov musí byť zverejnený najneskôr 15 dní pred konaním posledného zasadnutia výboru MO SRZ pred konaním členskej schôdze na ktorej budú prerokované všetky návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ.


Pondelok, 16.09. 2019 - 11:56:16
(Zobraziť celý článok | 1985 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

ako sme sľúbili ponúkame vám informáciu z piatkového zasadania výboru v trochu stručnejšom podaní.

Keďže už iba mesiac nás delí od začiatku pstruhovej sezóny 2019,  práve jej organizačné a technické zabezpečenie bolo jedným z mnohých bodov programu ostatného zasadania výboru.

Prerokovanie 22 žiadostí o členstvo v našej MO zabralo dosť času, hoci mu predchádzalo minulotýždňové stretnutie žiadateľov s členmi výboru a určite nebudú potešení žiadatelia ktorých žiadosti neboli schválené o čom v najbližších dňoch dostanú písomné vyrozumenie.

Znovu sa prerokovala pripravovaná zmluva s obcou Rožkovany o nájme nášho pozemku pod plánovanou cyklotrasou Eurovelo11 cez štrkoviská, aby sa po diskusii doplnilo ustanovenie ktoré spresňuje doterajšie znenie a návrh zmluvy bude odoslaný obci.

Prerokovala a schválila sa nová hudba na Rybársku večeru 2019 a prebrali sa aj navrhované zmeny v termínoch konania športových akcií na tento rok, ktoré budú čoskoro zavesené na našom webe.

Nasledovali informácie o plánovanom zásahu do Drienického potoka pri výstavbe cyklochodníka, o prijímaní detí a mládežníkov po zmene rybárskych predpisov, o príprave žiadosti o poskytnutie financií z rozpočtu mesta na detský víkend, o zabezpečení dvoch betónových panelov na štrkovisko Orkucany s oznamami pre všetkých návštevníkov, o materiálnej podpore detí v našich rybárskych krúžkoch, o potrebe orezania orecha v liahni a o zistených pochybeniach v záznamoch o evidencii úlovkov za rok 2018.

Všetko toto boli body programu  ktoré sa museli spoločne prejednať vo výbore a ďalšie zasadanie výboru je plánované na 12. apríla 2019.


Utorok, 12.03. 2019 - 12:05:17
(Zobraziť celý článok | 1900 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
INFORMÁCIA

Priatelia,

podľa rozhodnutia výboru ešte z pred dvoch rokov, všetci noví záujemcovia o členstvo v našej MO sa pred schvaľovaním ich prihlášok stretnú s členmi výboru aby sa im predstavili a aby sa aspoň čo to dozvedeli o týchto záujemcoch a pri členoch SRZ žiadajúcich o prestup k nám z iných MO sa samozrejme výbor informuje o ich doterajšom pôsobení v materskej organizácii.

K tomuto kroku výbor pristúpil po nepríjemných skúsenostiach s niekoľkými novými členmi ktorých prihlášky schválil pred časom v dobrej viere bez ich bližšieho poznania a ktorých prihlášky by dnes po ich  aktivitách u nás už určite nemali schválené.

Preto tento piatok 1.3.2019 sa v Rybárskom dome uskutoční stretnutie s vyše 20-timi žiadateľmi o členstvo u nás najmä preto, aby prestupujúci členovia SRZ z iných organizácií mali v prípade ich schválenia výborom dosť času na usporiadanie si vecí v pôvodnej organizácii, nebo toto je podmienka pre ich bezproblémové zaevidovanie do našej evidencie členov.

O termíne tohoto stretnutia boli telefonicky informovaní všetci záujemcovia a tak veríme že prídu a získajú aj pre nich dôležité informácie. Po tomto stretnutí je na budúci týždeň v piatok 8.3.2019 naplánované riadne zasadanie výboru na ktorom okrem iných bodov programu rokovania budú prejednávané a schvaľované aj všetky došlé prihlášky.

Je však  treba aj povedať,  že môže nastať situácia ako už viackrát predtým, že nie všetkým žiadateľom o členstvo v našej MO bude nakoniec vyhovené.


Pondelok, 25.02. 2019 - 12:17:52
(Zobraziť celý článok | 1651 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Zmena letného času na zimný čas

Zmena letného času na zimný čas


Nedeľa, 28. októbra 2018
zmena času z 3:00 na 2:00


Sobota, 27.10. 2018 - 13:55:45
(Zobraziť celý článok | 382 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
SPRESNENIE DNEŠNÉHO ZARYBNENIA

 Priatelia,

spresňujeme predchádzajúcu informáciu o dnešnom zarybnení revírov.

Zarybnené bude štrkovisko č.1 a č.2 v Rožkovanoch a tiež štrkovisko Orkucany a na týchto troch revíroch platí aj stanovená doba hájenia pre vysadené ryby ktorá bude vyznačená na tabuliach.

Po dohode s dodávateľom rýb,  bude štrkovisko č.3 v Rožkovanoch zarybnené kapitálnym kaprom neskôr, spolu s plánovanou dodávkou šťuky severnej.

Na štrkovisku č.3 Rožkovany, je teda lov rýb spôsobom CHAP  povolený.


Štvrtok, 27.09. 2018 - 10:35:16
(Zobraziť celý článok | 933 bajtov | Hodnotenie: 0)
148 článkov (30 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 51
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2789
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
18.10.2019
VlajkaUSD1.1144
VlajkaJPY120.97
VlajkaCZK25.659
VlajkaGBP0.86435
VlajkaHUF330.62
VlajkaPLN4.2843
VlajkaCHF1.0996
VlajkaRUB71.3066
VlajkaAUD1.6278
VlajkaCAD1.4639
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.065 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1730 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1856 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1809 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2111 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2437 times
 6: Rybárske potreby
     1549 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1565 times
 8: Považskobystricky rybár
     1833 times

Admin   
Infor. o registracii domeny