www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Streda
13. november. 2019

Sviatok má:
dnes: Stanislav
zajtra: Irma
pozajtra: Leopold
včera: Svätopluk

Povolený čas rybolovu
v mesiaci november.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: 07.00 - 19.00,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Zasadnutie výboru

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

piatkový výbor ako sme tu nedávno uvádzali, sa mal zaoberať vecami potrebnými už v najbližšom období, teda k začatiu predaju povolení na rybolov, aby naši členovia mali k dispozícii potrebné materiály na rok 2019.

Treba povedať že v mesiaci január 2019 nebudú ešte známe všetky termíny akcií zahrnutých v Pláne športovej činnosti a tiež v Pláne brigád na rok 2019, nakoľko tieto budú spresnené až po zasadaní športovej sekcie na Rade SRZ, kde jej členovia dohodnú termínovník športových akcií na rok 2019 pre celé Slovensko.

Po obdŕžaní tejto informácie doplníme termíny v obidvoch dokumentoch a členovia ktorí prídu do Rybárskeho domu vo februári, by mali dostať prehľady s už vyplnenými termínmi plánovaných akcií u nás.

Výbor preberal prirodzene aj organizačné zabezpečenie ČS plánovanej na 23.2.2019 a rozdelili sa úlohy na prípravu hodnotiacich správ za jednotlivé oblasti,  vyhodnotilo sa splnenie uznesenia z ČS 2018 a plnenie plánu hlavných úloh na rok 2019.

Výsledok hospodárenia MO za rok 2018 bude zrejmý po definitívnom uzatvorení roka a ročnej účtovnej závierke a po poslednom výpise z účtu za rok 2018.

Po 15. januári hospodár z odovzdaných záznamov urobí sumár úlovkov za rok 2018 a pripraví vyhodnotenie zarybňovania v minulom roku a návrh zarybňovania na rok 2019 ktorý sa prerokuje vo výbore a potom na februárovej ČS.

Pri brigádnickej činnosti za rok 2018 bolo konštatované, že výbor na základe uznesenia z ČS 2018 sa rozhodol ohodnotiť aktívnych členov ktorí odpracujú 25 hodín navyše tým, že za odvod dostanú jedno naše miestne povolenie na rybolov podľa svojho výberu.

Brigádnická činnosť v roku 2018 bola zameraná najmä na kosenie okolia štrkovísk a nádrže, opravy a osadzovania revírnych tabúľ, vysádzania vlastných pstruhových násad a na výrobu stolov a sedení na štrkovisku Rožkovany, výrobu a osadzovanie hniezd pre zubáče, no na brigádach sa zúčastňovalo málo členov a väčšinou to boli stále tí istí, čo vyžaduje prehodnotenie ceny za 1 hodinu neodpracovanej brigády.

Výsledok inventarizácie majetku za rok 2018 ešte nebol známy, inventarizačná komisia neukončila ešte svoju činnosť a záverečnú správu predloží výboru na najbližšom zasadaní.

Pripravuje sa plán opráv Rybárskeho domu, ako aj opravy, údržba a zveľaďovanie ďalšieho majetku MO napr. v liahni, na štrkoviskách a na našich revíroch a prebral sa návrh Obežníka č.1/2019, v ktorom teraz neznáme termíny sa doplnia po zasadaní športovej sekcie, sprevádzkuje sa preložená vonkajšia vitrína v podchode Rybárskeho domu aby plnila svoju informačnú úlohu a dohodla sa kúpa skartovača vzhľadom na ochranu osobných údajov.

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov bude všetkým členom predložené na podpis tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ aby sa na našej webovej stránke mohli uvádzať niektoré  osobné údaje (meno, priezvisko, fotografia) z organizovaných rybárskych akcií.  


Pondelok, 07.01. 2019 - 16:00:59
(Zobraziť celý článok | 3202 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PRVÝ VÝBOR V NOVOM ROKU

Priatelia,

na začiatku roka 2019 chceme popriať všetkým našim členom hlavne veľa zdravia, aby sme spoločne mohli stráviť mnoho pekných chvíľ strávených pri vode a pri akciách ktoré v tomto roku budeme organizovať.

Úloh pre výbor je aj na začiatku roka neúrekom a preto už tento piatok sa na svojom prvom pracovnom zasadaní stretnú jeho členovia, aby prerokovali veci potrebné do začiatku predaja povolení.

Ide napríklad o potrebné odsúhlasenie navrhnutého Plánu brigád a Plánu športovej činnosti na rok 2019, prípravu Obežníka č.1/2019 a nového MRP na rok 2019 vzhľadom k novému zákonu a vyhláške.

Ďalej sa bude jednať o organizačnom zabezpečení našej ČS plánovanej na 23.2.2019, o príprave hodnotiacich správ, vyhodnotení plnenia uznesenia z ČS 2018 a plnenia plánu hlavných úloh, o príprave návrhu rozpočtu na rok 2019 po účtovnej závierke za rok 2018, o príprave návrhu plánu zarybnenia na rok 2019, o vyhodnotení brigádnickej činnosti a činnosti rybárskej stráže za rok 2018.

Potrebná je tiež príprava plánu hlavných úloh výboru MO na rok 2019, príprava plánu opráv, rekonštrukčných prác, opráv a údržby RD, plánu hospodárenia na revíroch - krátkodobé a dlhodobé ciele a určenie miesta predaja hosťovacích povolení na rybolov v roku 2019

Preberie sa aj informácia inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku MO za rok 2018 a ďalšie veci súvisiace s prípravou a zabezpečením našej februárovej členskej schôdze.


Streda, 02.01. 2019 - 12:15:14
(Zobraziť celý článok | 1616 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z POSLEDNÉHO ZASADANIA VÝBORU V ROKU 2018

Priatelia,

na poslednom zasadaní výboru v tomto roku sa prerokovali všetky plánované body a splnili sme predsavzatie ísť do roku 2019 podľa bez restov.

Bola vyhodnotená činnosť jednotlivých členov výboru a členov komisií a bol dohodnutý termín neformálneho stretnutia, aby kúsok tohto sviatočného času sme v závere roka strávili spoločne.

Výbor rozobral ešte raz Obežník č.3/2018, ktorým sa od 1.1.2019 umožňuje našim členom bezhotovostne platiť svoje platby, aby sa maximálne odbúrali doterajšie hotovostné postupy a aby sa všetkým ušetril v prvom rade čas pri vybavovaní týchto rybárskych náležitostí.

Obežník zatiaľ nerieši úhradu miestnej pstruhovej povolenky za odvod pre naše členky rybárky ak si kúpia miestne kaprové povolenie a taktiež nerieši platby pre našich krúžkarov, kde pribudne práca vedúcim krúžkov, ktorí poplatky za všetkých svojich krúžkarov vyberú a prinesú do Rybárskeho domu naraz, spolu s vypísanými dokladmi na rok 2019.

Tu treba povedať, že niektorí naši až príliš aktívni členovia už poslali platby, pričom je stále ešte rok 2018 a nevšimli si že možnosť elektronickej úhrady platí od 1. januára 2019 a týmto zbytočne nám skomplikujú evidenciu.

Takže poprosíme našich rybárov, aby svoje platby nám posielali až od 1. januára 2019 nie skôr !

Prebrala sa tiež informácia o úhyne rýb na Toryse pred obcou Jakubova Vôľa, kde sa prerokoval aj nápad vedúceho rybárskej stráže na zlepšenie súčinnosti medzi výborom a rybárskou strážou pri takejto mimoriadnej situácii a prešli sa tiež predložené návrhy Plánu športovej činnosti na rok 2019 a Plánu brigád na rok 2019.

K požiadavkám na opravu a údržbu na našich revíroch v budúcom roku pripojíme aj fotografie terajšieho stavu a celé to odošleme správcovi toku.


Sobota, 15.12. 2018 - 18:01:48
(Zobraziť celý článok | 2008 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PREDVIANOČNÉ ZASADANIE

Priatelia,

ani v tomto predvianočnom čase naša činnosť nepoľavila a predsedníctvo výboru po viacerých stretnutiach rozhodlo, že tých pár neprerokovaných bodov z ostatného zasadania výboru si prejdeme vo výbore ešte tento piatok, aby sme rok 2019 začínali bez restov a podľa schváleného programu Plánu zasadaní na budúci rok.

Okrem neprerokovaných bodov pribudne do programu zasadania aj aktuálna informácia o úhyne rýb na Toryse pod cestným mostom na Jakubovu Vôľu, kde v sobotu podvečer niekto priamo z mosta vysypal do rieky stavebný odpad pozostávajúci z oškrabanej omietky s niekoľkými vrstvami maľovky a vzniknutý jedovatý mrak spôsobil úhyn nájdených asi 30 kusov malých jalcov hlavatých a plosiek pásavých, hoci ďalšie uhynuté ryby mohla odplaviť voda a ich celkový počet mohol byť vyšší.

Taktiež sa prerokuje aj Obežník č.3/2018 ktorý onedlho bude zverejnený na našej stránke a ktorý tiež  pošta ešte tento týždeň doručí do schránok všetkým našim členom.

Ponúkame v ňom možnosť od 1. januára 2019 bezhotovostne uhrádzať členské, povolenia na rybolov, neodpracované brigády a ostatné poplatky pohodlne z domu elektronicky cez internetbanking.

Členovia ktorí elektronicky uhradia svoje platby a v poznámke pre príjemcu uvedú údaje podľa pokynov v obežníku, budú mať pripravené veci dopredu a čas ich vybavenia sa skráti na minimum.

Zvýšenie komfortu, skrátenie času pri vybavovaní rybárskych náležitostí, ušetrenie peňazí aj prejazdov privítajú najmä členovia ktorí kvôli povinnosti zaplatiť členské do konca marca museli cestovať do Sabinova dvakrát, lebo povolenia na rybolov si kupovali až neskôr.

Cieľom ponúkaného spôsobu je na minimum znížiť  doterajšie časovo náročné postupy pri platení v hotovosti a veríme,  že elektronická platba nájde  dobrú odozvu medzi našimi členmi, lebo je dnes už bežne používaná pri úhradách inkasa a energií v každej domácnosti.

Niektoré termíny akcií v Pláne športovej činnosti na rok 2019 aj v Pláne brigád na rok 2019 budú spresnené po zasadaní športovej sekcie pri Rade SRZ v polovici januára 2019, kde si zástupcovia organizácií dohodnú Termínový kalendár súťaží pre rok 2019.


Streda, 12.12. 2018 - 19:27:31
(Zobraziť celý článok | 2639 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

sme na prahu decembra a aj keď prichádzajúca zima ešte nie taká mrazivo ozajstná a všetky vody sú stále otvorené, už máme na Toryse hlásených prvých nevítaných hostí, ktorých na našich revíroch skutočne veľmi neradi vidíme.

Áno sú to kormorány, ktorým sa u nás kvôli množstvu rýb na Toryse nesmierne páči a v tomto roku prileteli podstatne skôr ako po iné roky.

Samozrejme ohlásili sme príslušnému štátnemu orgánu že prijímame opatrenia na ochranu rýb na našich revíroch a že opäť v spolupráci s poľovnými združeniami začíname plašenie a odstrel kormorána po celom povodí Torysy od Veľkého Šariša až po Tichý Potok.

Ako si pamätáme pred dvomi rokmi pri odstreloch kormoránov ktoré tu boli v obrovských kŕdľoch, sme mali nepríjemnosti s ochrancami týchto nepôvodných predátorov, ktorí veľmi nekriticky hľadia na prítomnosť týchto vtákov u nás kde sa donedávna vôbec nevyskytovali.

Ochranári bohužiaľ neberú do úvahy ani ich premnoženie ani ich devastačné pôsobenie na pôvodné rybie obsádky nielen na našich riekach na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Aj o tejto vzniknutej situácii s kormoránmi bude rokovať výbor, ktorý podľa Plánu zasadaní má v pondelok 4.12.2018 ostatný krát v tomto roku naplánované svoje riadne zasadanie.

Na programe je opäť množstvo ďalších bodov súvisiacich jednak s udalosťami ktoré sa udiali v ostatných dňoch ako bol Snem SRZ a Rybárska večera 2018 a sú tam aj body potrebné prerokovať spoločne vo výbore, ako napríklad zriadenie komisie a vydanie pokynu na inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2018, zhodnotenie činnosti RS za rok 2018 a zhodnotenie spolupráce s MsP a štátnou políciou, spracovanie plánu výroby rybích násad v roku 2019 a dohodnúť dodávateľa rybích násad v budúcom roku, zhodnotenie hospodárenia za 10. mesiacov a činnosti členov výboru MO a členov komisií v tomto roku, registrácia našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov v budúcom roku, príprava plánu športovej činnosti a plánu brigád na budúci rok a ďalšie body.

Takže bodov na rokovanie je požehnane a rovnako aj úloh, ale veríme že spoločnými silami ich zvládneme.


Štvrtok, 29.11. 2018 - 21:47:58
(Zobraziť celý článok | 2341 bajtov | Hodnotenie: 0)
78 článkov (16 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 39
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2797
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
12.11.2019
VlajkaUSD1.1015
VlajkaJPY120.24
VlajkaCZK25.499
VlajkaGBP0.85820
VlajkaHUF334.39
VlajkaPLN4.2747
VlajkaCHF1.0963
VlajkaRUB70.4859
VlajkaAUD1.6087
VlajkaCAD1.4588
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.077 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1757 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1898 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1827 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2135 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2475 times
 6: Rybárske potreby
     1572 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1588 times
 8: Považskobystricky rybár
     1852 times

Admin   
Infor. o registracii domeny