www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Piatok
18. október. 2019

Sviatok má:
dnes: Lukáš
zajtra: Kristián
pozajtra: Vendelín
včera: Hedviga

Povolený čas rybolovu
v mesiaci október.

Vody
kaprové: 00.00 - 24.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 05.00 - 21.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Zasadnutie výboru

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
ZO ZASADNUTIA VÝBORU

Priatelia,

prvé poprázdninové zasadanie výboru sa nieslo v pracovnom duchu a postupne sa spoločne preberali všetky pripravené body programu.

Po kontrole plnenia uznesení a došlej a odoslanej pošty sa hovorilo o príprave uzávierky predaných známok a povolení na rybolov a rovnako aj záväznej objednávky známok a povolení na rybolov na rok 2020.

Prešiel sa Plán hlavných úloh na rok 2019 s úlohami, ktoré je potrebné ešte realizovať do konca roka a rovnako sa zhodnotil stav prípravy na blížiace sa jesenné zarybnenie našich revírov s dôrazom na schválený Plán zarybnenia na rok 2019 a jeho súvislosť s plnením príjmov a čerpaním výdavkov z rozpočtu MO k 31. júlu 2019. Predbežne plánujeme zarybniť revíry začiatkom októbra, samozrejme po dohode s dodávateľom rýb, pričom spresnený termín včas zverejníme na našom webe.

Ďalším bodom rokovania výboru bola príprava našej tradičnej kultúrno-spoločenskej akcie Rybárska večera ktorá je plánovaná dňa 23.11.2019, aby sme už odteraz mohli zabezpečovať jednotlivé úlohy súvisiace s touto akciou.

Prejednala sa tiež došlá pozvánka na mestskú akciu Jesenný kultúrny festival v Sabinove dňa 5.10.2019, ktorej sa radi zúčastníme a opäť budeme na verejnosti propagovať našu MO ponúkaním chutných rybárskych dobrôt a zároveň na ňu pozývame aj našich členov, aby si prišli pozrieť sprievodné akcie a ochutnať ponúkané kuchárske produkty.

Mimoriadny snem SRZ bol rovnako na programe zasadania, kde sa preberali pre nás vyplývajúcu úlohy a zvolanie mimoriadnej členskej schôdze, preto výbor navrhol predbežné termíny jej konania na ktoré potrebujeme zabezpečiť priestory na túto schôdzu.

V súvislosti s touto mimoriadnou členskou schôdzou bude zverejnený oznam o možnosti našich členov podať návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ s uvedením miesta a termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať a potom na web aj do vitríny v Rybárskom dome zavesíme pozvánku a termínom a miestom konania mimoriadnej členskej schôdze.

Na ďalšom októbrovom zasadaní výboru sa podrobnejšie budeme zaoberať mimoriadnou členskou schôdzou aj s povinnosťami s tým súvisiacimi a tiež návrhmi na delegátov ktoré dovtedy od našich členov dôjdu.

Ďalej výbor prerokoval návrh na stretnutie s našimi členmi ktorí buď majú hospodárske skúšky alebo ktorí sa aktívne zapájajú do hospodárskej činnosti, by sme si spoločne za stolom prešli množstvo úloh v hospodárení na našich revíroch a aby sa dohodlo na ďalších krokoch MO keďže najmä na Toryse a aj na jej prítokoch je vďaka neodborným zásahom človeka situácia veľmi zlá.

Hospodár v závere rokovania podal výboru spracovaný prehľad o príjmoch a výdavkoch v liahni, aby boli zrejmé aj ekonomické údaje pri odchove plôdika a zarybňovaní pstruhových vôd vlastnými násadami a potom ešte predseda kontrolnej komisie predniesol stanovisko z finančnej správy na jeho dotaz k spôsobu vedenia pokladničnej evidencie u nás, podľa ktorého doterajší spôsob je v súlade so zákonom o účtovníctve a nie je potrebné v tomto používanom spôsobe pokladničnej evidencie príjmov a výdavkov robiť zmeny.


Streda, 11.09. 2019 - 12:21:00
(Zobraziť celý článok | 3346 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

skončili sa prázdniny a začína september – mesiac začiatku nového školského roka a mesiac pokračovania rybárskej sezóny v 24 hodinovom režime pred jesenným zarybnením.

Mnohí si bohato užili pobyt pri vode a sú plní nových zážitkov ale aj podnetov pre skvalitnenie režimu na našich vodách, lebo čas prináša so sebou pekné aj tie menej pekné chvíle a väčšinou záleží na nás všetkých, aké si ich urobíme.

V piatok 6.septembra sa výbor opäť po lete stretne na svojom zasadaní a bude sa zaoberať viacerými vecami ktoré stoja pred nami v najbližších dňoch a týždňoch.

Okrem kontroly plnenia uznesení, došlej a odoslanej pošty, prejdeme si plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2019, plnenie rozpočtu k 30.8.2019 a s tým spojená príprava na jesenné zarybnenie revírov.

Budeme už teraz rokovať o príprave Rybárskej večere 2019 jej organizačnom zabezpečení, o našej účasti na kultúrno spoločenských akciách.

Ďalej to bude príprava uzávierky predaných známok a povolení na rybolov na rok 2019 a príprava záväznej objednávky známok a povolení na rybolov na rok 2020.

Rovnako dôležitým bodom bude príprava našej mimoriadnej členskej schôdze a návrhy na delegátov za našu MO na mimoriadny snem SRZ, keďže situácia vo vedení SRZ je neprehľadná a nevieme čo dobré prinesie pre všetkých rybárov.


Sobota, 31.08. 2019 - 07:03:18
(Zobraziť celý článok | 1508 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADAL VÝBOR

Priatelia,

piatkové zasadanie výboru prebiehalo podľa programu a prebrali sa všetky plánované body, keď na úvod sa predstavili prizvaní noví záujemcovia o členstvo u nás, aby sa krátko predstavili a aby sme sa aj vzájomne zoznámili.

Potom zasadanie pokračovalo kontrolou plnenia uznesení a poštou, ktorej je stále dosť a prerokovaním došlých prihlášok o členstvo.

Výbor schválil prihlášky 6-tich žiadateľov a dúfame, že noví mladí členovia budú prínosom pre našu organizáciu.

Športový referent vyhodnotil výsledky jarného kola II. ligy plávanej, ktorý sa konali na Laborci v Humennom z pohľadu nášho družstva a vyúčtoval výdavky spojené s týmto kolom.

Pokračovalo sa vyhodnotením našich miestnych pretekov a Sabinovskej muhy 2019 spolu s vyúčtovaním výdavkov obidvoch týchto akcií a rokovanie sa presunulo k hlavnému bodu programu a to príprave detského víkendu plánovaného na záver júna.

Začneme v piatok 28. júna akciou venovanou postihnutým deťom a skončíme popoludní v nedeľu 30. júna vyhodnotením výsledkov 24 hodinových detských rybárskych pretekov a odovzdaním ocenení. Počet malých rybárov opäť bude závisieť aj na počasí, lebo stalo sa nám že pri nepríliš priaznivom a najmä chladnom počasí starostliví rodičia v obave aby deti nepochoreli, tak ich na preteky nepustili.

Preberali sme technické aj materiálne zabezpečenie akcie, rozdelili úlohy tak aby sme na ďalšom stretnutí v pondelok 24.6.2019 už iba doladili posledné drobnosti.

Veľmi by sme privítali, keby nám pri tejto trojdňovej akcii v poľných podmienkach pomohli aj naše členky, lebo ženská ruka v kuchyni určite by bola prínosom.

Správca štrkovísk oboznámil výbor s prácami ktoré sa urobili a ktoré sa v najbližšom čase budú realizovať.

V budúcom týždni sa opraví cesta okolo dvojky a trojky makadamovou drvinou, aby jamy vytlčené ťažkými autami a strojmi, skracujúcich si cestu cez naše štrkoviská, boli zasypané a aby sa netvorili nové koľaje po tráve. Rovnako sa znovu postavia dve nové WC-ká, aby sme trochu skultúrnili štrkoviská a dúfame že naši členovia sa budú o nich starať ako to svoje doma, lebo majú slúžiť v prvom rade im.

Vedúci rybárskej stráže pochválil členov RS za prejavené aktivity a zdôraznil, že sa sústreďujú najmä na prevenciu a usmerňovanie našich členov a preto loviaci na revíri CHAP budú častejšie navštevovaní členmi rybárskej stráže.

Ohľadom starostlivosti o majetok MO pokračujú práce so zabezpečovaním interiérového vybavenia miestnosti na poschodí Rybárskeho domu a práce na vonkajších vstupoch do obchodných prevádzok vo dvore sa budú riešiť v druhom polroku.

Výbor bol tiež krátko informovaný o počtoch disciplinárnych konaní, ktoré za uplynulé 5 mesiace disciplinárna komisia riešila a prebral a odsúhlasil sa upgrade programu evidencie členov MO v pokladni s príslušnou čiastkou na úhradu faktúry.


Sobota, 08.06. 2019 - 06:28:45
(Zobraziť celý článok | 3175 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

tento piatok podvečer znovu v Rybárskom dome zasadne výbor a podľa programu  plánuje prerokovať viaceré body, z ktorých najdôležitejším bude dôkladná príprava našich dvoch detských akcií organizovaných výborom tesne pred letnými prázdninami.

Vyhodnotí sa jarné kolo II. ligy plaváčkárov a pretekov Sabinovská Muha 2019 a vyúčtujú sa náklady, správca štrkovísk poinformuje o vykonaných prácach a o chystaných prácach na zveľaďovaní revírov a nášho majetku.

Hospodár poinformuje výbor o aktuálnom stave v plánovanom zarybňovaní našich revírov, o podaní žiadosti o súhlas na zavedenie najvyššej lovnej miery na kapra rybničného na našich revíroch.

Vedúci rybárskej stráže podá informáciu výboru o našom členovi, ktorý napriek zavesenému oznamu o všeobecnom zákaze lovu a napriek upozorneniu kolegu rybára lovil na štrkovisku č.1 v Rožkovanoch a privolanej rybárskej stráži odmietol sa preukázať svojimi rybárskymi dokladmi. 

Detský víkend s dvomi detskými akciami koncom júna a ich organizačné a technické zabezpečenie zaberú väčšinu plánovaného programu zasadania a aby sa nám obidve akcie úspešne vydarili, vrátime sa k nim v tomto mesiaci ešte raz a to týždeň pred ich konaním.

Ďalšie body programu budú prerokované podľa doplnených požiadaviek členov výboru.


Pondelok, 03.06. 2019 - 22:03:09
(Zobraziť celý článok | 1460 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

 v piatok o 18.00 hod sa na svojom riadnom zasadaní v Rybárskom dome stretne výbor a bude mu predchádzať ešte stretnutie so záujemcami o členstvo v našej MO o 17.00 hod.

Na programe zasadania výboru je vyhodnotenie otvorenia pstruhovej sezóny a primátoriek s vyúčtovaním výdavkov, tiež aktuálny stav prípravy našich nedeľných miestnych pretekov a Sabinovskej Muhy.

Výboru bude podaná informácia o vysádzaní vlastných pstruhových násad a o zlovovaní chovných pstruhových revírov a naša pani účtovníčka predloží členom výboru prehľad plnenia rozpočtu za I. Q 2019.

Súčasťou programu bude aj prijímanie nových 8 žiadateľov za členov našej MO, ktorí si podali prihlášky a ktorí sa pred zasadaním výboru zúčastnili stretnutia s členmi výboru.


Štvrtok, 09.05. 2019 - 21:13:07
(Zobraziť celý článok | 871 bajtov | Hodnotenie: 0)
75 článkov (15 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 47
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2789
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
18.10.2019
VlajkaUSD1.1144
VlajkaJPY120.97
VlajkaCZK25.659
VlajkaGBP0.86435
VlajkaHUF330.62
VlajkaPLN4.2843
VlajkaCHF1.0996
VlajkaRUB71.3066
VlajkaAUD1.6278
VlajkaCAD1.4639
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.065 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1730 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1856 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1809 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2111 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2437 times
 6: Rybárske potreby
     1549 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1565 times
 8: Považskobystricky rybár
     1833 times

Admin   
Infor. o registracii domeny