www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Piatok
13. december. 2019

Sviatok má:
dnes: Lucia
zajtra: Branislava, Bronislava
pozajtra: Ivica
včera: Otília

Povolený čas rybolovu
v mesiaci december.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: 07.00 - 19.00,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!.

Adventný VENIEC


Advent

Element_final
OZNAM- ŠŤUKA

Oznamujeme našim členom, že v stredu 4. decembra 2019 bude do štrkoviska č.1 a č.2 v Rožkovanoch a do štrkoviska Orkucany vysadená šťuka severná v množstve 200 kg.

Doba hájenia vysadenej ryby je od 4.12.2019 do 31.12.2019 a po celu dobu hájenia je na týchto revíroch zákaz loviť na živú a mŕtvu rybku !
Utorok, 03.12. 2019 - 15:34:08
(Zobraziť celý článok | 444 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO VÝBORE

Piatelia,

pondelkové zasadanie výboru tak ako sme predpokladali trvalo trochu dlhšie, lebo to množstvo bodov programu si predsa len vyžiadalo svoj čas.

Napriek tomu bolo rokovanie konštruktívne a okrem jedného preloženého bodu kvôli ospravedlnenému predkladateľovi, sa prerokovali všetky plánované body a tak ponúkame skrátenú informáciu z tohto zasadania.

Čo nás nepotešilo bola informácia hospodára, že plánované dokončenie zarybnenia amurom a šťukou dohodnuté s dodávateľom je ohrozené a   pravdepodobne zarybnenie amurom v tomto roku nebude zrealizované aj vzhľadom na aktuálne chladné počasie a tento stav bude vecou ďalšieho jednania s dodávateľom.

Už tento týždeň sa uskutoční dovoz ikier pstruha potočného do liahne, aby sme plnili plán výroby vlastných rybích násad v roku 2020, aj keď z roka na rok sa stav na našich tečúcich vodách viditeľne zhoršuje hlavne neodbornými zásahmi a neekologickými úpravami tokov.

Vyhodnotenie Rybárskej večere a vyúčtovanie výdavkov ukázalo, že akcia bola účastníkmi hodnotená pozitívne a že organizácia na nej neprerobila. Inventarizácia majetku a záväzkov MO k 31.12.2019 bude vykonaná v tomto mesiaci a výbor schválil zloženie inventarizačnej komisie.

Hospodárenie MO za 10 mesiacov je dobré, stav na účte uspokojivý a rok 2019 by sme mali uzatvoriť s kladným výsledkom, aj keď sú to iba predbežné údaje pred riadnou účtovnou závierkou a presné čísla budeme mať až po uzatvorení roka, lebo ešte očakávame výdavky na práce v prevádzkach v Rybárskom dome.

Výbor schválil Plán zasadaní výboru v roku 2020 a začala príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020 aby boli hotové k začiatku predaju povolení.

Tu je potrebné povedať že niektoré termíny konania akcií a brigád budú na začiatku roka bez dátumov, lebo športová sekcia na Rade SRZ zasadne až koncom januára a teda až potom sa budú dolaďovať termíny, aby v jeden deň nebolo naplánovaných viac športových podujatí a tým aj nižšia účasť pretekárov.

Mimoriadny snem SRZ bol ďalší z bodov rokovania s podanou informáciou o jeho priebehu a výsledku a postrehmi z pohľadu organizačného zabezpečenia snemu. Potešiteľné bolo zhodnotenie, že úroveň našej členskej schôdze je jednoznačne na vyššej úrovni ako bola na mimoriadnom sneme.

Registrácia našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020 je významným krokom k získaniu mimorozpočtových zdrojov pre MO o ktoré sa každý rok uchádzame a ktorú je potrebné zrealizovať najneskôr do 15.12.2019.

V závere správca štrkovísk informoval výbor o prácach na štrkoviskách Rožkovany, o nakúpení materiálu na nové prístrešky aj o opravách ktoré boli kvôli vandalom vykonané a predstavil aj plánované práce na budúci rok.


Utorok, 03.12. 2019 - 12:03:06
(Zobraziť celý článok | 2974 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

po úspešnom priebehu našej kultúrno spoločenskej akcii Rybárska  večera, pokračujeme v činnosti a keďže sme na začiatku posledného kalendárneho mesiaca v tomto roku, v pondelok 2.12.2019 podvečer zasadne výbor s plne nabitým programom rokovania, ktorý má predbežne asi 16 bodov.

Väčšina z nich je obsiahnutá v Pláne zasadaní výboru, ďalšie však vyplynuli z aktuálnej potreby ich kolektívneho prerokovania ešte v tomto období a preto vyberáme aspoň niekoľko bodov z plánovaného programu pondelkového rokovania.

Naši zástupcovia na mimoriadnom  sneme SRZ podajú výboru informácie o jeho priebehu a výsledku, vyhodnotí sa Rybárska večere 2019 a vyúčtujú výdavky, následne sa výbor bude zaoberať oddialeným termínom zarybnenia revírov amurom a šťukou po dohode s dodávateľom a dovozom ikier pstruha potočného do liahne spolu s plánom výroby rybích násad v roku 2020.

Na programe je plánované aj zhodnotenie činnosti RS za rok 2019 a spolupráce s MsP a štátnou políciou, zostavenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2019, oboznámenie sa s finančnou situáciou pred zostavením účtovnej závierky, schválenie Plánu zasadaní výboru v roku 2020 a príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020.

Rovnako to bude aj príprava dokladov na registráciu našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020, vyúčtovanie predaných hosťovacích povolení na rybolov za rok 2019, návrhy na termín a priebeh osláv a na oceňovanie členov pri oslavách  90. výročia MO v Sabinove v budúcom roku a ďalšie.


Štvrtok, 28.11. 2019 - 15:49:13
(Zobraziť celý článok | 1692 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO RYBÁRSKEJ VEČERI 2019

Priatelia,

Rybárska večera 2019 je dnes minulosťou a všetkým ktorí na nej neboli môžeme iba povedať, že môžu ľutovať.

Nebudeme tu opisovať detaily a priebeh, no faktom je, že v sobotu večer sa v estrádnej sále MsKS opäť zišiel výborný kolektív z mladších aj starších ročníkov, ktorý sa vedel výborne baviť a dokázal prispieť k vynikajúcej veselej atmosfére.

Zmena kapely sa tiež ukázala ako dobrý krok výboru a práve jej zásluhou bol tanečný parket celý večer plne obsadený.

Bohatá tombola zabrala vyše hodiny a jej začiatok sme zámerne posunuli tesne za polnoc, aby sa nemohlo povedať, že sme ju žrebovali dva dni.

Chceme sa ešte raz poďakovať sponzorom, vďaka ktorým bola tohoročná tombola znovu pestrá a 55 cien od výmyslu sveta si našlo svojich nových šťastných majiteľov.

Budúci ročník Rybárskej večere bude jubilejný, spojený s 90. výročím založenia rybárskej organizácie v Sabinove a už teraz rozmýšľame nad jej scenárom, aby tie „okrúhliny“ sa nám znovu vydarili.

Takže veľká vďaka všetkým prítomným za účasť, MsKS za výzdobu sály, kuchyni za vynikajúcu rybaciu polievku a ostatné jedlá, hudbe za kvalitnú produkciu a najmä tímu z výboru MO za kopec času a námahy pri zorganizovaní tejto našej každoročnej kultúrnej akcie.

Petrov zdar !


Nedeľa, 24.11. 2019 - 08:41:03
(Zobraziť celý článok | 1917 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
K OBEŽNÍKU č.2/2019

Priatelia,

v najbližších dňoch bude všetkým našim členom poštou doručený Obežník č.2/2019, ktorý je v súčasnosti na našej titulnej stránke.

Jeho prvá strana je nedopatrením  vytlačená bez medzerníkov a text sa preto ťažšie číta, čo spôsobila  novšia verzia programu Word u dodávateľa,  ktorý nám niekoľko sto kusov obežníka vytlačil bez svojej prvotnej kontroly.

Na chybu sme bohužiaľ prišli až pri skladaní posledných kusov obežníka, keď ostatné doručené obežníky od dodávateľa sme  už poskladali, povkladali do obálok  a zalepili,  preto sme veľmi zvažovali či máme „zdupľovať“ naše výdavky a dať vytlačiť obežník ešte raz a bez chýb, alebo či ich máme poslať tak ako boli vytlačené aj s uvedenou chybou.

Ospravedlňujeme  sa našim členom za vzniknutú situáciu a  celý text obežníka môžete si  pozrieť na našej stránke a prípadne aj stiahnuť v podobe, v akej mala byť správne vytlačená.

Ďakujeme vám za pochopenie.


Pondelok, 11.11. 2019 - 18:01:36
(Zobraziť celý článok | 1175 bajtov | Hodnotenie: 0)
945 článkov (189 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 37
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2801
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
13.12.2019
VlajkaUSD1.1174
VlajkaJPY122.43
VlajkaCZK25.508
VlajkaGBP0.83508
VlajkaHUF328.85
VlajkaPLN4.2726
VlajkaCHF1.0982
VlajkaRUB69.9930
VlajkaAUD1.6159
VlajkaCAD1.4712
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.067 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1780 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1936 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1843 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2159 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2517 times
 6: Rybárske potreby
     1592 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1615 times
 8: Považskobystricky rybár
     1875 times

Admin   
Infor. o registracii domeny