MO SRZ Sabinov

www.mosrzsabinov.sk

Dátum – čas

Skupiny článkov

Zmeny v zákone a vyhláške

Mapa Sabinova – Rybársky dom

Panoráma – VN Jakubovany

pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove

Kurzový lístok

Priatelia,

v nedeľu dňa 05.09.2021 na štrkoviskách Rožkovany výbor MO organizuje už 23. ročník pretekov v LRU plávaná, O putovný pohár primátorov miest Sabinova a Lipian, známejší medzi našimi rybármi ako „primátorky“.

Program:

do  07:25         –    Prezentácia

07.25- 07.45    –    Losovanie stanovíšť

07:45- 07:50    –    Slávnostné otvorenie 

07:50- 09:20    –    Rozchod na stanovištia, príprava

09:20- 09:30    –    Vnadenie

09:30- 13:30    –    Preteky

13:30 -14:00    –    Váženie

14:00                –    Vyhodnotenie pretekov

Štáb pretekov:

Garanti preteku: primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský

                               primátor mesta Lipany   Ing. Vladimír Jánošík  

Riaditeľ pretekov : Ing. Vladimír Skladaný

Bodovacia komisia : urči sa

Technický vedúci : Ján Matola

Hlavný rozhodca  : Ing. Vladimír Skladaný

Technické pokyny:

Súťažia dvojčlenné družstvá, spôsobom LRU na plávanú, podľa pravidiel CIPS. Ryba musí byť uchovaná živá a váženie je na mieste pretekára. Preteky sa konajú za každého počasia a pretekári súťažia na vlastné riziko! Náklady účastníkov si hradí každé družstvo samo, resp. vysielajúca organizácia. Živa nástraha 2,5 l max. 1 l patentky z toho 1/4  veľkej, krmivo 20 l

Ceny:

Pre prvé tri družstvá   –  poháre + ceny

Pre najlepšie družstvo:  putovný pohár

Účastnícky poplatok:  30 EUR dvojica, 15,00 EUR jednotlivec, platí sa pri prezentácii.

Upozornenie :

Obmedzenie trate je na 17 súťažných dvojíc. Pri účastí menej ako 10 dvojíc, budú preteky zrušené. Stravu usporiadateľ nezabezpečuje.   

Popis pretekárskej trate:

Preteká sa na štrkovisku Rožkovany. Voda stojatá, dno so štrkovito-hlinitým nánosom, hĺbka vody od 1,5m do 3,5 m. Breh je zatrávnený, s dobrým prístupom k vode.

Výskyt rýb:  

Všetky druhy bielych rýb, kapor, pleskáč, karas, plotica, lieň, šťuka, zubáč, sumec, úhor, amur.

Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje.

Prihlášky na preteky je potrebné zaslať do 29.08.2021 telefonicky na 0907 941 654, alebo na email   j.matola@centrum.sk  .

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný športový zážitok.

Petrov zdar!                                                      

                                                                 Výbor MO SRZ Sabinov

Oznamujeme našim členom, že na túto sobotu – dňa 21.8.2021, hlavný hospodár zvoláva brigádu za účelom vysadenia pstruhov z liahne v Orkucanoch, do našich pstruhových revírov.

Záujemcovia o brigádu sa môžu  prihlásiť u hospodára p. Dvorščáka na tel. 0907 188 329.

Poprosíme nahlásiť sa podľa možnosti čím skôr, aby si podľa počtu brigádnikov vedel hospodár presnejšie zorganizovať toto vysádzanie.

Pri nahlásení všetci záujemcovia dostanú zároveň aj podrobnejšie informácie o pripravovanej brigáde.

Priatelia,

ako ste si všimli, na príjazdovej ceste na štrkoviskách Rožkovany,  bola opäť namontovaná rampa na zabránenie vjazdu autami  nečlenmi SRZ .

Predchádzalo jej tentoraz presné vytýčenie hraníc našich pozemkov kvalifikovaným geodetom, lebo reagovali  sme takto na niekoľko výčitiek, že rampa nebola na našom pozemku.

Takže  po geodetickom zameraní je rampa  trochu posunutá vpred v teréne ako bola predtým, ale teraz na 100% na našom pozemku a mali by to rešpektovať všetci návštevníci, ktorí prichádzajú na štrkoviská – náš súkromný pozemok.

Počítame s tým, že tesne pred začiatkom plánovanej výstavby cyklochodníka v katastri obce Rožkovany zdemontujeme rampu, aby neprekážala pri stavebných prácach.

Po ukončení stavby a jej napojení na už vybudovanú trasu, cyklisti budú môcť okolo štrkovísk plynule pokračovať smerom na Sabinov a zároveň prijmeme vhodné opatrenia, aby sme chránili svoj majetok a aby rybári mohli nerušene vykonávať svoje rybárskeho právo.

Oznamujeme našim členom, že tento piatok  dňa 23.7.2021 v čase od 17.00 hod do 20.00 hod, sa na štrkovisku č.3 v Rožkovanoch uskutoční cvičenie dobrovoľných hasičov z obce Červenica pri Sabinove spolu s dobrovoľnými hasičmi  obce Rožkovany, ktoré bude spočívať v nácviku vzájomnej súčinnosti  pri simulácii záchrany osôb z vodnej hladiny, s využitím rôznych technických prostriedkov.

Preto žiadame našich členov, aby v uvedenom termíne a čase si neplánovali  lov na tomto revíri a umožnili tak  dobrovoľným hasičom bezproblémový nácvik záchrany topiaceho sa človeka.   

KLIK fotoalbum

Priatelia,

skončili sa naše dnešné miestne preteky na štrkovisku č.2 v Rožkovanoch a môžeme krátko zhrnúť ich priebeh a výsledky.

Ráno už pre siedmou pod prístreškom  na „trojke“ sa netrpezlivo čakalo koľko našich členov sa zaregistruje na prvých pretekoch v tomto roku, lebo predsa len tie „korona správy“ robia svoje.

Pravdupovediac očakávali sme viac pretekárov, veď v predošlých ročníkoch bola účasť podstatne bohatšia  ako dnes a nakoniec sme zaregistrovali  spolu 25 účastníkov.

Pre  nich sa  následne vyžrebovali sektory v kategórii deti do 15 rokov, dospelí, dôchodcovia a pretekári, tak ako bolo uvedené v propozíciách pretekov.

Ryba však dnes veľmi nebrala a iba zriedkavo sa na začiatku  objavovali na háčikoch plotice, piesty a pleskáče veľké, jalce, ostrieže.

Nie každému sa počas pretekov podarilo chytiť aspoň jednu  rybku, ale väčšina si s tým poradila a v úlovkových sieťkach sa objavovali najmä malé biele ryby.

Kapry dnes boli vyberaví a nemali veľký záujem o ponúkané nástrahy a ako sa až neskôr pri vážení ukázalo, práve ulovené kapríky boli tým faktorom, ktorý rozhodol o celkovom poradí jednotlivcov a o výsledku súťaže.

Šťastie sa dnes usmialo na nášho člena Mareka Miščíka, ktorý bol prvýkrát na pretekoch a ulovené biele ryby spolu s dvomi kaprami, z ktorých jeden mal okolo 7 kg rozhodli, že v kategórii dospelí sa neočakávane dostal na čelo s počtom 10 260 bodov a zároveň stal sa aj celkovým víťazom našich miestnych pretekov.  

Víťaz si tak ako cenu prevzal dva pekné kaprové navijaky, pohár pre víťaza v kategórii dospelí a tiež putovný pohár pre celkového víťaza, do budúcoročných miestnych pretekov.

Aj naši malí pretekári bojovali a malá Tamarka Karabiňošová pod vedením svojho deda, si na plávanú nachytala beličky a plotice v počte 1 440 bodov a stala sa víťazkou v kategórii deti do 15 rokov.

V kategórii dôchodcovia  víťazom sa stal Dušan  Ivančík s 1 360 bodmi a v kategórii pretekári  sa na prvom mieste umiestnil Ľubomír Ivančík s počtom 5 240 bodov.

Všetci prví traja umiestnení vo jednotlivých kategóriách získali hodnotné vecné ceny, či to boli navijaky, fídrové alebo kaprové udice, podložky pod ryby, veľké úlovkové sieťky a všetci detskí pretekári dostali aj rôzne rybárske drobnosti ktoré sa im pri vode stále zídu.

Ďakujeme všetkým ktorí sa zúčastnili dnešných miestnych pretekov za ich ochotu prísť a po dlhšom čase opäť sa spolu stretnúť pri vode pri vydarenej akcii.  

Veď aj o stretávaní sa na spoločných akciách a o príjemnom strávení voľného času s kamarátmi a priateľmi je predsa naše rybárčenie.

Petrov zdar priatelia !  

Počítadlo návštev

036112
Používateľov dnes : 60
Používateľov včera : 90
Tento rok : 19622
Celkom užívateľov : 36111
Návštevy dnes : 173
Celkový počet náhľadov : 126228
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 34.239.177.24

Poštové schránky

Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................

Ako sa Vám páčia nové stránky?

Cestovný poriadok SK

Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov

Ako sa stať členom MO SRZ

TV relácia – Na rybách

MRK.CZ – Rybárske videá