MO SRZ Sabinov

www.mosrzsabinov.sk

Dátum – čas

Skupiny článkov

Zmeny v zákone a vyhláške

Mapa Sabinova – Rybársky dom

Panoráma – VN Jakubovany

pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove

Kurzový lístok

1 2 3 50

Priatelia,

v sobotu 24.09.2022 sa bude  konať  brigáda zameraná odstránenie náletových drevín a kosenie rybníkoch v Rožkovanoch. Zraz brigádnikoch o 7,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  u nášho hlavného hospodára na tel. čísle 0907 188 329, ktorý podá bližšie informácie.

Priatelia,

Po letnom voľne opäť  zasadal výbor a na programe zasadnutia boli veci,  ktoré bolo potrebne spoločne prerokovať.  V programe zasadnutia bolo spolu 8 bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO. 

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta odoslaná a došlá. Členovia výboru boli tajomníkom oboznámení  s plnením Plánu hlavných úloh na rok 2022 a zarybnením štrkoviska Rožkovian č.1,2 a štrkoviska Orkucany spolu bolo vysadených 5800 kg Kapra K 3 a 80 kg Amura.  

Ďalej sa výbor zaoberal  prehľadom plnenia rozpočtu za II.Q 2022, vyúčtovaním a vyhodnotením Primátoriek a 2 kola II. Ligy v plávanej.

Výbor jednohlasne schválil nového vedúceho rybárskej stráže, ktorým sa stal JUDr. Elemír Cuprák  a uložil  mu  vypracovať návrh plánu ďalšej činnosti RS .

Ďalej bola prerokovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v prevádzke foto služby  v rybárskom dome, zaoberal  sa aj poistením rybárskeho domu a poistením zodpovednosti za škodu.

A posledným bodom programu bola úprava miestneho poriadku na rok 2023.

Včera skončil pretek  o putovný pohár primátorov miest Sabinova a Lipany, známejšie našim rybárom ako „primátorky“.

Počasie pretekárom neprialo, pomaly celý čas na štrkoviskách pršalo, ale ani to neodradilo rybárov od súťažného zápolenia. Po úvodnej prezentácii pretekárov a po vyžrebovaní štandov,  boli za prítomnosti primátora mesta Sabinov Ing. Michala  Repaského preteky otvorené.

Zaprezentovaných bolo spolu 10 súťažných družstiev z  Prešova, Vranova nad Topľou, Humenného a Sabinova s dvomi členmi, súťažiacich v dvoch sektoroch na štrkovisku Rožkovany č.3.

Ryby brali každému, niekomu väčšie, niekomu len menšie a preto nik neodišiel bez úlovku. 

Najlepšie brali pretekárovi  Petrovi Zborovjanovi  z družstva Prešova C  ktorému  sa  podarilo uloviť ryby o  celkovej váhe 18 380 g .

Pred vyhodnotením  sa krátko prihovoril pretekárom primátor mesta Lipany Ing. Vladimíra Jánošík , ktorý aj odovzdal poháre a ceny umiestneným družstvám a pretekárom.

 Umiestnenie družstiev:  

                                                                                                                                     súčet umiestnenie v sektore  spolu

  1. Prešov „C“                         Rešetar  /5360 g/ –  P.Zborovjan  /18380 /                           3 
  2. Vranov nad Topľou         Hitmár  / 13520/ –   Mikita           /6220/                               5
  3. Prešov „ B “                        Sajdak   /3520 /  –   Longaver      /6880/                               6
  4. Prešov „ A “                        M.Zborovjan /3780 /  –  Olejňak / 4940/                              9
  5. Prešov „ D “                        Lee        /1760 /   –   Feltovič        / 6380/                               9
  6. Sabinov „ C “                      Leššo   / 700 /    –    Matola         / 5820/                              15
  7. Sabinov „ D “                      Javorsky / 1120/ –  Dvorščák     / 3520/                              15
  8. Sabinov „A “                       Ivančík L./2460/ –  Forgáč         /1000/                               15
  9. Humenné /Sabinov          Burdza / 1400/     – Rakaš           /2040/                               15,5
  10. Sabinov „ B “                      Ivančík D.str. /860/ – Ivančík D.ml / 2040/                       17,5

Putovný pohár získalo družstvo Prešov C v  zložení Peter Zborovjan + Marek Rešetár , ktorí  spolu ulovili 23740 g rýb.

Takže priatelia, boli to vydarené a pohodové preteky.

Záverom by som chcel poďakovať sponzorom : primátorovi mesta Sabinov  Ing. Michalovi Repaskemu 

                                                                                      primátorovi mesta Lipany Ing. Vladimírovi Jánošíkovi

                                                                                      pánovi Mihokovi

                                                                                      Rybárskym potrebám Patrícia Matolová 

Petrov zdar!

1 2 3 50

Počítadlo návštev

068355
Používateľov dnes : 1
Používateľov včera : 65
Tento rok : 24477
Celkom užívateľov : 68354
Návštevy dnes : 1
Celkový počet náhľadov : 234512
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.235.65.220

Kamery Sabinov

Poštové schránky

Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................

Ako sa Vám páčia nové stránky?

Cestovný poriadok SK

Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov

Ako sa stať členom MO SRZ

TV relácia – Na rybách

MRK.CZ – Rybárske videá