MO SRZ Sabinov

www.mosrzsabinov.sk

Dátum – čas

Skupiny článkov

Zmeny v zákone a vyhláške

Mapa Sabinova – Rybársky dom

Panoráma – VN Jakubovany

pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove

Kurzový lístok

Online

Celkom online: 4:
Uživateľov: 0
Hosti: 4
Roboty: 0
Max. počet návštev: 2020-09-20:
Všetci návštevníci: 843:
Max. živateľov – 4
Max. hosti: 790
Max. robotov – 49

1 2 3 22

Priatelia,

iba krátka informácia z víkendu a druhého záchranného odlovu rýb, z nádrže pred jej vypustením.

Tento raz na  VN Jakubovany sa opäť podarilo odloviť  štyri kapitálne kusy kapríkov na voľnej vode, ktoré boli premiestnené do štrkoviska č.3 Rožkovany s režimom CHAP.

Dva kusy boli o hmotnosti 16 kg a dva kusy o hmotnosti 18kg.

Tieto  nádherné veľké ryby obohatia revír CHAP a dúfame že sa podarí ich počty ešte navýšiť, lebo po prieskume VN sonarom sa ukazuje, že sú tam ešte veľké ryby, ktoré by sme radi odlovili.

Preto naša snaha o záchranný odlov bude pokračovať podľa pokynov hospodára.

Priatelia,

na ostatnom zasadaní výboru sa preberalo viacero bodov programu, ako napríklad uzávierka predaných známok a povolení na rybolov a záväzná objednávka známok a povolení na rybolov na rok 2021, kontrola plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2020 k septembru, stav prípravy na jesenné zarybnenie revírov a stav vysádzania vlastných pstruhových násad.

Prejednalo sa organizačné  zabezpečenie  osláv  90.  výročia  MO  +  Rybárskej  večere +  návrhy  na udelenie rybárskych vyznamenaní,   plnenie rozpočtu za II. Q 2020, plánované vypustenie VN Jakubovany, zámer elektrifikácie štrkovísk Rožkovany,  „Primátorky 2020“ a tiež bola výboru podaná informácia predsedu disciplinárnej komisie o aktuálnych podaniach riešených komisiou s našimi nedisciplinovanými členmi.

Pri disciplinárnych konaniach sa trochu zastavíme, najmä  kvôli informovaniu ostatných našich členov, aby vedeli o aké konania na našich vodách vlastne išlo.

Päť našich členov nezávisle na sebe a v rôznom čase,  lovilo na štrkoviskách Rožkovany pri nedodržaní všeobecne záväzných právnych rybárskych predpisov.

Na štrkovisku č.3 s režimom CHAP napríklad niektorí lovili aj ulovili dravce nedovoleným spôsobom na živú rybku, jeden z nich nemal platný štátny rybársky lístok a na tom istom revíri lovili a privlastnili si nástrahové rybky, čo je na revíri s režimom CHAP zakázané.

Závažnejšie bolo zistenie, že uloveného a už privlastneného druhého kapra na štrkovisku č.1 si náš člen zapisal až počas kontroly.

Položte si s nami si otázku či by si ho bol zapísal, ak by RS mu v tomto čase nebola vykonala kontrolu?

Disciplinárna  komisia všetky tieto pochybenia individuálne  riešila s priestupcami a okrem jedného napomenutia udelila aj finančné postihy, s najvyššou pokutou vo výške 300 €.

Táto čiastka bola udelená po posúdení závažnosti konania loviaceho a mala by byť dostatočná na to, aby podobného konania sa náš člen už pri vode nedopustil.

Väčšina z nás k vode chodí hlavne si oddýchnuť a dobiť baterky v dnešnom nepokojnom čase a nikto nás predsa nenúti fixľovať, aby sme za každú cenu a v rozpore s pravidlami si privlastňovali ryby, keď si myslíme že nás pri tomto nikto nevidí.

Všetci máme občiansky preukaz a neznalosť zákonov ako vieme neospravedlňuje,  musíme preto vedieť niesť  zodpovednosť za svoje konanie, ktoré možno neskôr aj ľutujeme.

Priatelia,

môžeme konštatovať, že cieľ víkendového záchranného odlovu sa  podarilo  naplniť a z plnej vody sa odlovili tri  krásne kapitálne kapre, dvaja mali po 15 kg a jeden 16 kg. Všetky tri kapríky boli premiestnené do revíru CHAP na štrkovisko č.3 Rožkovany.

Ďalšie ulovené  biele ryby plotice a červenice v množstve 60 kg  boli prevezené a vypustené do štrkoviska Orkucany.

Nasledujúci záchranný odlov je plánovaný na blížiaci sa víkend a opäť sa pokúsime zloviť čo najväčšie množstvo rýb a premiestniť ich do našich revírov pred plánovaným vypustením VN.

Kto by mal záujem pomôcť pri záchrannom odlove,  môže sa prihlásiť u hospodára, ktorý bude organizačne zabezpečovať tento odlov.

Oznamujeme našim členom, že kvôli plánovanému  vypusteniu  VN Jakubovany nám v zmysle  § 16 vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Z. z.  vznikne mimoriadna situácia, z ktorej nám vyplýva povinnosť urobiť vopred všetky opatrenia na záchranu ohrozených rýb, ktorým hrozí bezprostredne riziko ich úhynu.

K takýmto opatreniam patrí aj odlov rýb všetkými dostupnými a povolenými prostriedkami, odlovom na udicu a prípadným odlov elektrickým agregátom a sieťami, ak to pomery vo VN Jakubovany pred konečnou fázou vypúšťania dovolia.

Preto  v sobotu dňa 12.9.2020 sa na plnej vode VN Jakubovany uskutoční záchranný odlov rýb, ktoré budú následne v prepravnej nádrži  premiestnené do štrkovísk Rožkovany.

Vedúcim záchranného odlovu bude hospodár Štefan Dvorščák.

Priatelia,

skončili sa letné prázdniny a v pondelok 7.septembra podvečer sa v Rybárskom dome na svojom plánovanom zasadaní  opäť stretne výbor.

Na programe je prerokovanie viacerých aktuálnych otázok týkajúcich sa činnosti MO, ako napríklad  uzávierka predaných známok a povolení na rybolov a príprava na jesenné zarybnenie, prerokuje sa aktuálny  stav vo vysádzaní vlastných pstruhových násad, bude podaná čerstvá informácia o plánovanom vypustení VN Jakubovany, tiež sa uskutoční kontrola plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2020, spoločne prerokujeme organizačné zabezpečenie osláv 90. výročia MO a Rybárskej večere 2020.

Taktiež je v pláne prejednanie zámeru elektrifikácie štrkovísk Rožkovany spolu s prizvaným projektantom, bude podaná informácia členom výboru o minulotýždňových  „Primátorkách 2020 a budú prejednané nové došlé prihlášky za člena MO  a niektoré ďalšie body.

1 2 3 22

Počítadlo návštev

009473
Používateľov dnes : 1
Používateľov včera : 62
Tento rok : 9472
Celkom užívateľov : 9472
Návštevy dnes : 2
Celkový počet náhľadov : 31496
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.235.105.97

Kamery Sabinov

Poštové schránky

Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................

Ako sa Vám páčia nové stránky?

Cestovný poriadok SK

Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov

Ako sa stať členom MO SRZ

TV relácia – Na rybách

MRK.CZ – Rybárske videá