www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

HISTÓRIA
ORGANIZOVANÉHO  RYBÁRSTVA V SABINOVE

1930

Vznik organizácie pod názvom „Okresný rybársky spolok“ Organizácia pri svojom vzniku združovala len zámožných ľudí. Predsedom sa stal Ján Halász, tajomníkom Jozef Stettner. Podľa dostupných údajov mala organizácia pri založení 19 členov.


1930 – 1935

Prvé pokusy o liahnutie pstruha pod turbínou v miestnej elektrárni, zabezpečoval pán  Mikuláš Vída správca elektrárne


1940

V Šarišsko – zemplínskej župe prebehlo nové revírovanie a aj tzv. privilegované revíry sa dostavajú do užívania rybárskeho spolku. Novým predsedom sa stáva p. Anton Kuchár- daňový úradník, tajomníkom Anton Trojanovič – úradník súdu, pokladníkom bol  p. Emil Dévay, členmi výboru Anton Milata, Zoltán Drosc, Jozef Bielik a Mikuláš Vida


1945

Zmena názvu na Ľudový rybársky spolok, do organizácie sú už prijímaní aj obyčajní ľudia. Prvá členská schôdza po oslobodení sa koná v hostinci u Girgášky, za predsedu bol zvolený pán Anton Milata a tajomníka Anton Trojanovič. Títo funkcionári zastupovali sabinovských rybárov na I. zjazde československých rybárov, ktorý sa konal v Piešťanoch. Po oslobodení bola postavená prvá liaheň rýb a to pri mlyne pána Jana Mladého. Odchovaný plôdik bol dodávaný aj pre rybárske organizácie Bardejov, Giraltovce a Stropkov. Znečisťovaním toku rieky Torysa dochádzalo k problémom v liahni, preto bolo rozhodnuté o výstavbe novej liahne. Nadviazané  družobné vzťahy s organizáciou Stará Ľubovňa.


1947 – 1948

Výstavba novej doteraz existujúcej liahne pod prameňmi v miestnej časti Orkucany. V katastri obce Tichý Potok je vybudovaných 6 malých rybníčkov na odchov plôdika pstruha. Jesenné plôdiky sa dodávali organizácii v Liptovskom Hrádku, ktorá v tom čase patrila medzi špičku v umelom odchove pstruha.


1950

Jednotný zväz rybárov v Žiline robí nové revírovanie. K Sabinovskej organizácii bola pričlenená rybárska organizácia Ľubotín. Do revírov organizácie Sabinov takto  bol pričlenený aj tok rieky Poprad od potoka Hradová po hranicu s Poľskom.


1951 – 1959

V päťdesiatych rokoch pri štrkovisku v Orlove sabinovskí rybári svojpomocne postavili rybársku chatu, ktorá malá 13 postelí a zariadenú kuchyňu. Postavená bola z materiálu, ktorý bol odkúpený od JRD Orkucany.


1965

Predsedom organizácie je Anton Lazor. Bol  nadviazaný družobný vzťah s rybárskou  organizáciou Trebišov


1971

Predsedom organizácie je RSDr. Andrej Novotný. Využil svoje kontakty a v  tomto období sa urobila oprava rybníkov v Uzovskom Šalgove, keď na opravu poskytol vtedajší ONV Prešov rybárom v Sabinove  sumu 160 000.-  Kčs


1973

Bola uzatvorená dohoda s Pozemnými stavbami národný podnik o pridelení štrkovísk Rožkovany po skončení ťažby štrkov do užívania MO SRZ Sabinov


1975

Predsedom organizácie bol  Alexander Banjak.  Bol odkúpený dom v centre mesta od pána Jozefa Molčana na účel jeho využívania ako  rybárskeho domu pre potreby MO SRZ


1982 -1983

Čiastočná oprava rybárskeho domu, ktorá však nesplnila plánovaný zámer


1991

 Výstavba prívodu vody  z toku Torysy do štrkovísk  Rožkovany


1993

 V rámci reštitúcií boli pôvodnému vlastníkovi vrátené  rybníky v Uzovskom Šalgove


1995

Pridelenie vodnej nádrže Jakubovany do užívania MO SRZ


1997

 Otvorenie VN Jakubovany pre rybárske účely ako pstruhovej nádrže


1997

Veľká povodeň úplne zničila rybník Krivany, ktorý sa dodnes už nepodarilo obnoviť


1997 – 2000

Odkúpenie pozemkov celého areálu štrkovísk Rožkovany do vlastníctva MO SRZ


2005 – 2006

Majetkoprávne vysporiadanie pstruhovej liahne a tiež pozemkov okolo budovy

Počítadlo návštev
129214
Používateľov dnes : 11
Používateľov včera : 75
Tento rok : 17138
Celkom užívateľov : 129213
Návštevy dnes : 37
Celkový počet náhľadov : 448227
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 34.239.176.54
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá