www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove, pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 24.2.2024  o  9.00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, s týmto programom:

PROGRAM   ČLENSKEJ   SCHÔDZE   KONANEJ      24.2.2024

Otvorenie

Voľba predsedníctva a pracovných komisií (návrhovej, mandátovej )

Správa o činnosti výboru v roku 2023 a návrh plánu hlavných úloh na rok 2024

Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

Správa o zarybňovaní v roku 2023 a návrh plánu zarybnenia na rok 2024

Správa o činnosti rybárskej stráže v roku 2023

Správa kontrolnej komisie za rok 2023

Prestávka

Diskusia

Správa mandátovej komisie o účasti na členskej schôdze a uznášania schopnosti členskej schôdze

Návrh na uznesenie z členskej schôdze

 Záver

Počítadlo návštev
116982
Používateľov dnes : 43
Používateľov včera : 102
Tento rok : 4906
Celkom užívateľov : 116981
Návštevy dnes : 125
Celkový počet náhľadov : 396445
Kto je on-Line : 2
Vaša IP Adresa : 34.204.169.230
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá