www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Priatelia,

včera večer zasadal výbor a na programe zasadnutia boli  veci , ktoré bolo potrebne spoločne prerokovať. V programe zasadnutia bolo niekoľko bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO a žiadosti o prestup . 

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta odoslaná a došlá. Pošta sa prevažne týkala zvýšenými nákladmi na prevádzku rybárskeho domu , keď že   elektrina a plyn výrazne zdraželi.

Ďalej boli prerokované veci ohľadne organizačné – technického zabezpečenia Členskej schôdze, podklady k správam na Členskú schôdzu  za jednotlivé oblasti činnosti MO.

Ďalším bodom programu bolo odovzdanie ocenení naším aktívnym členom hoc s trojročným meškanim.  Nasledovala diskusie ohľadne našich členov, ktorý  neodovzdali povolenie na rybolov do 15.01.2023 a verne našlo sa ich niekoľko.

A posledným bodom programu boli veci týkajúce sa brigádnickej činnosti. Kde výbor prijal uznesenie, ktoré sa doplnilo do Brigádnického poriadku.  Kde  po 

skončení vedúci brigády zhotoví fotografiu výkazu o brigáde a účastníkov brigády. Uvedenú  fotodokumentáciu pošle v deň brigády hlavnému hospodárovi a na stránku mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk a originál výkazu odovzdá hlavnému hospodárovi do dvoch týždňov. Výkaz neodovzdaný do stanoveného termínu nebudú akceptované.

A na záver by som Vás všetkých chcel pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18.02.2023 o 9,00 hod. v kinosále Mestského kultúrne strediska v Sabinove.

Počítadlo návštev
084364
Používateľov dnes : 16
Používateľov včera : 84
Tento rok : 8990
Celkom užívateľov : 84363
Návštevy dnes : 36
Celkový počet náhľadov : 294733
Kto je on-Line : 2
Vaša IP Adresa : 34.232.62.64
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá