www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Priatelia,

v tomto predvianočnom čase sa obraciame na každého rybára a priateľa prírody, aby pripojil svoj podpis k petícii za záchranu našich pôvodných druhov rýb, aby bol opäť povolený odstrel nepôvodných u nás zimujúcich kormoránov veľkých, s devastačným vplyvom na naše ryby.

Tlačivo petície si môžete stiahnuť tu na stránke a dať podpísať aj svojim kamarátom a priateľom, alebo ho môžete podpísať v predajni Akvaristika v Sabinove.

Prikladáme prevzatý text k tejto petícii:

My, občania Slovenskej republiky, uvedomujúc si svoju zodpovednosť pri ochrane   nášho prírodného  bohatstva  podľa  Ústavy SR,  chceme poukázať na alarmujúci stav rybích spoločenstiev v našich vodách!   Tento negatívny stav je vo výraznej miere spôsobený hlavne nadmerným predačným tlakom rybožravých predátorov na pôvodné rybie spoločenstvá.

Pre účinnú ochranu populácií pôvodných druhov rýb v slovenských vodných tokoch je mimoriadne dôležité regulovať početnosť kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na celom území Slovenskej republiky.

Preto týmto žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby opätovne  povolilo  výnimku  na  rušenie a  úmyselné  usmrcovanie (odstrel) kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na všetkých vodných tokoch Slovenskej republiky s výnimkou tých, ktoré sú zaradené do 5 stupňa ochrany prírody. Len takáto výnimka umožní záchranu ohrozených rybích populácií a dovolí vyváženie narušeného ekosystému vodných tokov.

V priebehu posledných dvoch desaťročí sledujeme enormný predačný tlak populácie kormorána veľkého, ktorý existenčne ohrozuje stavy našich pôvodných rýb, najmä pstruha potočného, podustvy severnej, mreny severnej, jalca hlavatého a úplne zdecimoval populáciu lipňa tymianového.

Tlaku zimujúcich kormoránov sa v našich podmienkach pôvodné druhy rýb nedokážu prispôsobiť! Populácia migrujúcich kormoránov veľkých má znaky invázneho charakteru, čoho výsledkom je degradácia mnohých rybích spoločenstiev vedúca k ich úplnému zániku.

Cieľom udelenia výnimky na plašenie a odstrel kormoránov veľkých má byť zabezpečenie priaznivého stavu všetkých populácií pôvodných druhov rýb v našich vodných tokoch.

Chráňme si dedičstvo našich predkov!

Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Členovia petičného výboru:

Ing. Michal Blumenstein, SNP 7051/28, 034 03, RUŽOMBEROK – poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci            

Milan Popovič, Na Hlinách 58, 917 01, TRNAVA

Mgr. Pavol Kadlec, Zábreh 1518/37, 020 01 PÚCHOV

Jakub Hulvan, Dolný Lopašov 290, 922 04 DOLNÝ LOPAŠOV

Ing. Marcel Kubo, Okružná 7/A, 921 01 PIEŠŤANY

Richard Hatala Dubník 1554/51, 093 01, VRANOV NAD TOPĽOU

Ing. Peter Kucbel, Na križovatkách 31/A, 821 04, BRATISLAVA

Počítadlo návštev
068354
Používateľov dnes : 65
Používateľov včera : 76
Tento rok : 24476
Celkom užívateľov : 68353
Návštevy dnes : 178
Celkový počet náhľadov : 234503
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.235.65.220
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá