www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Priatelia,

čas rýchlo letí, včera –  teda v pondelok podvečer opäť zasadal výbor a do konca tohto roka máme plánované už iba jeho dve riadne zasadania.

Na programe zasadania boli znovu veci, ktoré bolo potrebné spoločne prerokovať  a mimo plánovaného programu sa prejednali aj štyri došlé prihlášky o členstvo u nás.

Výbor rozhodol, že kvôli aktuálnej situácii sa bohužiaľ ani v tomto roku nebude konať naša Rybárska večera, keďže vládne opatrenia neumožňujú jej zorganizovanie.

V štádiu prípravy je  Obežník č.2/2021 s cenami povolení a poplatkov na budúci rok a keďže sa ceny nemenili,  tak zmien v obežníku bude iba niekoľko a spomenieme niektoré navrhované.

Jednou z dôležitých navrhovaných zmien je, že obežník nebudeme posielať každému členovi na jeho domácu adresu ako doteraz, ale bol navrhnutý spôsob, pri ktorom usporíme v rozpočte MO  skoro 500 € a tento obežník ako vždy zverejníme na našom webe a tiež  ho vytlačíme a fyzicky zavesíme vo vitríne v podchode Rybárskeho domu.  

Zmena je tiež vo výške členského pre študentov navštevujúcich školu od veku 18 rokov, kde podľa rozhodnutia Rady SRZ, dospelí študenti platia už členské vo výške ako ostatní dospelí členovia.

Rovnako je navrhované  v obežníku doplniť spresňujúce ustanovenie pri  zľavnených miestnych povoleniach pre členov dôchodcov nad 70 rokov a pre členov so zdravotným ťažkým postihnutím nad 70%,  že  zľavnené miestne povolenia získajú  uvedení členovia, ktorí sú členmi našej MO nepretržite viac ako 5 rokov. Toto je opatrenie, aby čerstvo prijatí, ale vekom starší členovia z tejto skupiny nevyužívali od začiatku svojho  členstva u nás tieto výhody určené pre našich služobne starších členov dôchodcov a členov so zdravotným ťažkým postihnutím nad 70%.

Na budúci rok plánuje sa zachovať spôsob bezhotovostných platieb ako tomu bolo v posledných dvoch rokoch a rovnako tiež spôsob preberania vyhotovených nových rybárskych dokladov ako v minulom roku.

Pripravuje sa Plán zasadaní výboru v budúcom roku 2022 a po jeho doplnení a úpravách členmi výboru, bude tento dokument prerokovaný a schválený na ďalšom zasadaní výboru.

Podľa účtovných údajov predložených  našou pani účtovníčkou o hospodárení MO za 3.Q 2021, príjmy predpokladané v rozpočte na tento rok budú naplnené a doterajšie čerpané výdavky nepresiahli zatiaľ ich plánovaný objem. To dáva predpoklad, že dva mesiace pred koncom roka sa hospodárenie MO uberá dobrým smerom a že rok 2021 uzatvoríme v plusových číslach.

Prejednala sa tiež potreba zúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Rožkovany, keďže peniaze už nabehli na náš účet. K vyúčtovaniu dotácie samozrejme doložíme kópie príslušných účtovných dokladov so sprievodným listom, aby vyúčtovanie bolo kompletné a v poriadku a aby sme sa o dotáciu mohli uchádzať aj v budúcom roku.

Výbor schválil aj štyri došlé prihlášky za našich členov od budúceho roku, prejednali sme  podnet našej nájomníčky v prenajatých nebytových priestoroch a tiež informáciu o uvoľnenej garáži a plánovaných prácach na rekonštrukciu, opravu a zveľadenie aj tohto nášho majetku v budúcom období.

Počítadlo návštev
041369
Používateľov dnes : 39
Používateľov včera : 69
Tento rok : 24879
Celkom užívateľov : 41368
Návštevy dnes : 81
Celkový počet náhľadov : 141197
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 54.144.55.253
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá