www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Piatelia,

pondelkové zasadanie výboru tak ako sme predpokladali trvalo trochu dlhšie, lebo to množstvo bodov programu si predsa len vyžiadalo svoj čas.

Napriek tomu bolo rokovanie konštruktívne a okrem jedného preloženého bodu kvôli ospravedlnenému predkladateľovi, sa prerokovali všetky plánované body a tak ponúkame skrátenú informáciu z tohto zasadania.

Čo nás nepotešilo bola informácia hospodára, že plánované dokončenie zarybnenia amurom a šťukou dohodnuté s dodávateľom je ohrozené a   pravdepodobne zarybnenie amurom v tomto roku nebude zrealizované aj vzhľadom na aktuálne chladné počasie a tento stav bude vecou ďalšieho jednania s dodávateľom.

Už tento týždeň sa uskutoční dovoz ikier pstruha potočného do liahne, aby sme plnili plán výroby vlastných rybích násad v roku 2020, aj keď z roka na rok sa stav na našich tečúcich vodách viditeľne zhoršuje hlavne neodbornými zásahmi a neekologickými úpravami tokov.

Vyhodnotenie Rybárskej večere a vyúčtovanie výdavkov ukázalo, že akcia bola účastníkmi hodnotená pozitívne a že organizácia na nej neprerobila. Inventarizácia majetku a záväzkov MO k 31.12.2019 bude vykonaná v tomto mesiaci a výbor schválil zloženie inventarizačnej komisie.

Hospodárenie MO za 10 mesiacov je dobré, stav na účte uspokojivý a rok 2019 by sme mali uzatvoriť s kladným výsledkom, aj keď sú to iba predbežné údaje pred riadnou účtovnou závierkou a presné čísla budeme mať až po uzatvorení roka, lebo ešte očakávame výdavky na práce v prevádzkach v Rybárskom dome.

Výbor schválil Plán zasadaní výboru v roku 2020 a začala príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020 aby boli hotové k začiatku predaju povolení.

Tu je potrebné povedať že niektoré termíny konania akcií a brigád budú na začiatku roka bez dátumov, lebo športová sekcia na Rade SRZ zasadne až koncom januára a teda až potom sa budú dolaďovať termíny, aby v jeden deň nebolo naplánovaných viac športových podujatí a tým aj nižšia účasť pretekárov.

Mimoriadny snem SRZ bol ďalší z bodov rokovania s podanou informáciou o jeho priebehu a výsledku a postrehmi z pohľadu organizačného zabezpečenia snemu. Potešiteľné bolo zhodnotenie, že úroveň našej členskej schôdze je jednoznačne na vyššej úrovni ako bola na mimoriadnom sneme.

Registrácia našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020 je významným krokom k získaniu mimorozpočtových zdrojov pre MO o ktoré sa každý rok uchádzame a ktorú je potrebné zrealizovať najneskôr do 15.12.2019.

V závere správca štrkovísk informoval výbor o prácach na štrkoviskách Rožkovany, o nakúpení materiálu na nové prístrešky aj o opravách ktoré boli kvôli vandalom vykonané a predstavil aj plánované práce na budúci rok.

Počítadlo návštev
101978
Používateľov dnes : 86
Používateľov včera : 129
Tento rok : 26604
Celkom užívateľov : 101977
Návštevy dnes : 252
Celkový počet náhľadov : 349323
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 18.232.179.37
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá