www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Priatelia,

chcem upozorniť na zmenu výdajného miesta. Povolenie na rybolov sa budú vydávať v  RYBÁRSKYCH POTREBÁCH  Patricia Matolová , Námestie slobody 79, Sabinov   1.poschodie , kde si zároveň môžete zakúpiť aj štátny rybársky lístok .  

A ako to bude prebiehať. Nové rybárske doklady bude náš pokladník cez soboty a nedele postupne spracovávať a dodávať v zalepených obálkach do predajne Rybárskych potrieb P. Matolová Sabinov, kde sa budú vydávať  v januári  Po – Pia  v čase od 09.00 hod  do 11.00 hod a  od 13.00 do 16.00 v sobotu od 9.00 do 11.00 hod. 

Treba si pamätať, že doklady budú vystavené vždy  iba členom, ktorých platby prišli na účet MO do piatku bežného týždňa. Neskôr došlé úhrady budú vybavené až týždeň neskôr. 

Vždy začiatkom týždňa v pondelok zverejníme na našej stránke mená členov, ktorých doklady na rok 2023 sú pripravené a členovia pre istotu si túto informáciu budú môcť overiť na tel. čísle 0907 941 654.  

Ak sa náhodou stane, že doklady nebudú pripravené a platba prebehla do piatka, treba po práci po  18.00 hod zavolať nášho pokladníka Petra Čubu na tel. 0918 596 676 a problém sa určite vysvetlí a vyrieši.

Ak bude člen potrebovať si kúpiť štátny rybársky lístok  k vystaveniu treba aj číslo svojho občianskeho preukazu a dátum platnosti lístka, ktoré je na ňom potrebné uviesť.

Zoznam našich členov, ktorí majú pripravené doklady /mená uvádzané bez titulov/ Juraj Karniš ml., Juraj Karniš st.,Damian Pella, Juraj Cuprák, Marek Novotný, Alexander Radačovský, Alexej Radačovský, Mário Konečný, Ján Marton, Leonard Farkaš, Rudolf Majiroš, Imrich Bekeč, Ján Šuťak, Alex Petruš, Anton Bečaver, Jana Hirková, Jozef Hirka,

Priatelia,

včera večer zasadal výbor a na programe zasadnutia boli  veci , ktoré bolo potrebne spoločne prerokovať. V programe zasadnutia bolo niekoľko bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO a žiadosti o prestup . 

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta odoslaná a došlá. Pošta sa prevažne týkala zvýšenými nákladmi na prevádzku rybárskeho domu , keď že   elektrina a plyn výrazne zdraželi.

Ďalej boli prerokované veci ohľadne organizačné – technického zabezpečenia Členskej schôdze, podklady k správam na Členskú schôdzu  za jednotlivé oblasti činnosti MO.

Ďalším bodom programu bolo odovzdanie ocenení naším aktívnym členom hoc s trojročným meškanim.  Nasledovala diskusie ohľadne našich členov, ktorý  neodovzdali povolenie na rybolov do 15.01.2023 a verne našlo sa ich niekoľko.

A posledným bodom programu boli veci týkajúce sa brigádnickej činnosti. Kde výbor prijal uznesenie, ktoré sa doplnilo do Brigádnického poriadku.  Kde  po 

skončení vedúci brigády zhotoví fotografiu výkazu o brigáde a účastníkov brigády. Uvedenú  fotodokumentáciu pošle v deň brigády hlavnému hospodárovi a na stránku mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk a originál výkazu odovzdá hlavnému hospodárovi do dvoch týždňov. Výkaz neodovzdaný do stanoveného termínu nebudú akceptované.

A na záver by som Vás všetkých chcel pozvať na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18.02.2023 o 9,00 hod. v kinosále Mestského kultúrne strediska v Sabinove.

Priatelia,

chcem upozorniť na zmenu výdajného miesta. Povolenie na rybolov sa budú vydávať v  RYBÁRSKYCH POTREBÁCH  Patricia Matolová , Námestie slobody 79, Sabinov   1.poschodie , kde si zároveň môžete zakúpiť aj štátny rybársky lístok .  

A ako to bude prebiehať. Nové rybárske doklady bude náš pokladník cez soboty a nedele postupne spracovávať a dodávať v zalepených obálkach do predajne Rybárskych potrieb P. Matolová Sabinov, kde sa budú vydávať  v januári  Po – Pia  v čase od 09.00 hod  do 11.00 hod a  od 13.00 do 16.00 v sobotu od 9.00 do 11.00 hod. 

Treba si pamätať, že doklady budú vystavené vždy  iba členom, ktorých platby prišli na účet MO do piatku bežného týždňa. Neskôr došlé úhrady budú vybavené až týždeň neskôr. 

Vždy začiatkom týždňa v pondelok zverejníme na našej stránke mená členov, ktorých doklady na rok 2023 sú pripravené a členovia pre istotu si túto informáciu budú môcť overiť na tel. čísle 0907 941 654.  

Ak sa náhodou stane, že doklady nebudú pripravené a platba prebehla do piatka, treba po práci po  18.00 hod zavolať nášho pokladníka Petra Čubu na tel. 0918 596 676 a problém sa určite vysvetlí a vyrieši.

Ak bude člen potrebovať si kúpiť štátny rybársky lístok  k vystaveniu treba aj číslo svojho občianskeho preukazu a dátum platnosti lístka, ktoré je na ňom potrebné uviesť.

Zoznam našich členov, ktorí majú pripravené doklady /mená uvádzané bez titulov/ Pavol Tomko Pavol Hnát, Viktor Štofaník, Adam Angelovič, Vincent Hazima, Mário Berger, Pavol Ištoňa -2013, Pavol Ištoňa ml., Pavol Bujňák, Pavol Ištoňa st.,Dávid Bujnovský, Peter  Radačovský, Stanislav  Letkovský, Laura Letkovská, Tomáš Berka, Ľuboš Berka, Peter Juščák, Jozef  Škovran, Tomáš Hyben, Jozef Angelovič, Karolina  Poráčová, Jozef Kolín

Priatelia,

chcem upozorniť na zmenu výdajného miesta. Povolenie na rybolov sa budú vydávať v  RYBÁRSKYCH POTREBÁCH  Patricia Matolová , Námestie slobody 79, Sabinov   1.poschodie , kde si zároveň môžete zakúpiť aj štátny rybársky lístok .  

A ako to bude prebiehať. Nové rybárske doklady bude náš pokladník cez soboty a nedele postupne spracovávať a dodávať v zalepených obálkach do predajne Rybárskych potrieb P. Matolová Sabinov, kde sa budú vydávať  v januári  Po – Pia  v čase od 09.00 hod  do 11.00 hod a  od 13.00 do 16.00 v sobotu od 9.00 do 11.00 hod. Tento týždeň sa budú vydávať doklady od  stredy.  Pondelok 30.01 a utorok  31.01  bude predajňa  pre nemoc ZATVORENÁ.

Treba si pamätať, že doklady budú vystavené vždy  iba členom, ktorých platby prišli na účet MO do piatku bežného týždňa. Neskôr došlé úhrady budú vybavené až týždeň neskôr. 

Vždy začiatkom týždňa v pondelok zverejníme na našej stránke mená členov, ktorých doklady na rok 2023 sú pripravené a členovia pre istotu si túto informáciu budú môcť overiť na tel. čísle 0907 941 654.  

Ak sa náhodou stane, že doklady nebudú pripravené a platba prebehla do piatka, treba po práci po  18.00 hod zavolať nášho pokladníka Petra Čubu na tel. 0918 596 676 a problém sa určite vysvetlí a vyrieši.

Ak bude člen potrebovať si kúpiť štátny rybársky lístok  k vystaveniu treba aj číslo svojho občianskeho preukazu a dátum platnosti lístka, ktoré je na ňom potrebné uviesť.

Zoznam našich členov, ktorí majú pripravené doklady /mená uvádzané bez titulov/Vladimír Fortuna, Michal Škovran, František Škovran, Milan Škovran, Augustín Krajčovič, Alex Vasilik , Jozef Roland Škop, Emil Angelovič, Gabriel Senderak, Samuel Miščík, Miroslav Želinský, Štefan Mihok, Jakub Verešpej, Tomáš Kundrát, Mikuláš Bujňak, Jozef Petrík, Pavol Smetana, Peter Sterančák, Filip Sterančák, Jozef Kopnický, Rastislav Kolarčík , Miroslav Senderák, Marek Radačovský, Jozef Vaľuš, Tomáš Kipikaša, Mário Strelec, Vilam Ňakat ml., Viliam Ňakat, Marek Andraščík.

Priatelia,

chcem upozorniť na zmenu výdajného miesta. Povolenie na rybolov sa budú vydávať v  RYBÁRSKYCH POTREBÁCH  Patricia Matolová , Námestie slobody 79, Sabinov   1.poschodie , kde si zároveň môžete zakúpiť aj štátny rybársky lístok .  

A ako to bude prebiehať. Nové rybárske doklady bude náš pokladník cez soboty a nedele postupne spracovávať a dodávať v zalepených obálkach do predajne Rybárskych potrieb P. Matolová Sabinov, kde sa budú vydávať  v januári  Po – Pia  v čase od 09.00 hod  do 11.00 hod a  od 13.00 do 16.00 v sobotu od 9.00 do 11.00 hod. Tento týždeň sa budú vydávať doklady len pondelok, utorok, streda . Od štvrtka 26.01 do soboty 28.01  bude predajňa  ZATVORENÁ.

Treba si pamätať, že doklady budú vystavené vždy  iba členom, ktorých platby prišli na účet MO do piatku bežného týždňa. Neskôr došlé úhrady budú vybavené až týždeň neskôr. 

Vždy začiatkom týždňa v pondelok zverejníme na našej stránke mená členov, ktorých doklady na rok 2023 sú pripravené a členovia pre istotu si túto informáciu budú môcť overiť na tel. čísle 0907 941 654.  

Ak sa náhodou stane, že doklady nebudú pripravené a platba prebehla do piatka, treba po práci po  18.00 hod zavolať nášho pokladníka Petra Čubu na tel. 0918 596 676 a problém sa určite vysvetlí a vyrieši.

Ak bude člen potrebovať si kúpiť štátny rybársky lístok  k vystaveniu treba aj číslo svojho občianskeho preukazu a dátum platnosti lístka, ktoré je na ňom potrebné uviesť.

Zoznam našich členov, ktorí majú pripravené doklady /mená uvádzané bez titulov/Tomáš Kalina, Richard Nenza, Samuel Angelovič, Gabriela Angelovičová, Dimitri Sontag ,Pavol Hirko, Luboš Puškaš, Patrik Ižarik, Milan Ižarik, Anton Šimko, Miroslav Jančík, Slavomír Olejník, Ján Pigula, Miroslav Žihala, Miroslav Figura, Matúš  Figura, Dušan Andráš, František Štofko, Imrich Holovej, Peter  Majiroš, Jozef Polomský, Martin Polomský, Peter Molnár, Jozef  Smolko, Robert Štofan, Nikolaj Gargalík, Andrej Krivda, Alex Krivda, Ferdinand Krivda.

Počítadlo návštev
084365
Používateľov dnes : 17
Používateľov včera : 84
Tento rok : 8991
Celkom užívateľov : 84364
Návštevy dnes : 45
Celkový počet náhľadov : 294742
Kto je on-Line : 2
Vaša IP Adresa : 34.232.62.64
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá