www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Dňa 15.10.2022 v sobotu o 8,00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na Jakubovanskej nádrží . Bude prebiehať odstraňovanie náletových drevín a  preto prosíme záujemcov, ktorý majú čas a chuť sa brigády zúčastniť, aby kontaktovali nášho hospodára na vodnej nádrží pána Revaka na t.č. 0949 718 842 .

Priatelia,

v sobotu 24.09.2022 sa bude  konať  brigáda zameraná odstránenie náletových drevín a kosenie rybníkoch v Rožkovanoch. Zraz brigádnikoch o 7,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  u nášho hlavného hospodára na tel. čísle 0907 188 329, ktorý podá bližšie informácie.

Priatelia,

Po letnom voľne opäť  zasadal výbor a na programe zasadnutia boli veci,  ktoré bolo potrebne spoločne prerokovať.  V programe zasadnutia bolo spolu 8 bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO. 

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta odoslaná a došlá. Členovia výboru boli tajomníkom oboznámení  s plnením Plánu hlavných úloh na rok 2022 a zarybnením štrkoviska Rožkovian č.1,2 a štrkoviska Orkucany spolu bolo vysadených 5800 kg Kapra K 3 a 80 kg Amura.  

Ďalej sa výbor zaoberal  prehľadom plnenia rozpočtu za II.Q 2022, vyúčtovaním a vyhodnotením Primátoriek a 2 kola II. Ligy v plávanej.

Výbor jednohlasne schválil nového vedúceho rybárskej stráže, ktorým sa stal JUDr. Elemír Cuprák  a uložil  mu  vypracovať návrh plánu ďalšej činnosti RS .

Ďalej bola prerokovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v prevádzke foto služby  v rybárskom dome, zaoberal  sa aj poistením rybárskeho domu a poistením zodpovednosti za škodu.

A posledným bodom programu bola úprava miestneho poriadku na rok 2023.

Počítadlo návštev
129221
Používateľov dnes : 18
Používateľov včera : 75
Tento rok : 17145
Celkom užívateľov : 129220
Návštevy dnes : 64
Celkový počet náhľadov : 448254
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 34.239.176.54
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá