www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Priatelia,

vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie na celom území SR ktorej koniec nevieme odhadnúť, posúvame termín na zaplatenie členského príspevku na rok 2020 do konca trvania vyhlásených mimoriadnych opatrení na zabránenie šíreniu nákazy coronavírusom.

Zároveň však vyzývame našich členov, aby využili možnosť uhradiť svoj členský príspevok bezhotovostne bankovým prevodom.

Priatelia,

pomaly prichádzame na nové „ňuansy“ v nových rybárskych predpisoch a na základe dotazov a podnetov ich pomaly dávame na pravú mieru.

Teda na všetkých našich kaprových vodách na ktorých ako na ostatných plochách máme možnosť lovu po celý rok (okrem doby hájenia vysadených rýb), platí nová povinnosť používať rybársku podložku a podložka sa tak stala povinnou výbavou rybára.

Na kaprových vodách je nezmyselne do 14. marca povolený lov prívlačou, aj keď sú zubáč a šťuka v tomto období hájené a pri ich ulovení, tak vzniká veľké pokušenie pre loviacich privlastniť si ich a ako nám hlásili členovia, pri každom vláčiacom rybárovi rybárska stráž nemôže byť. Privlastnenie hájenej ryby by bolo závažné porušenie zákona, preto to netreba skúšať.

Na revíri CHAP – na štrkovisku č.3 v Rožkovanoch nie je dovolené privlastňovať si amura bieleho, ako si niektorí naši členovia mylne vysvetľovali.

Podľa vyhlášky amur biely, amur čierny, ostračka veľkoústa, tolstolobik biely a tolstolobik pestrý síce patria medzi druhy s negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra, ale na revíri CHAP sa vracajú späť do vody.

To však neplatí pri ulovení inváznych nepôvodných druhoch rýb medzi ktoré patrí: býčko čiernoústy, býčko hlavatý, býčko nahotemenný, býčko piesočný, býčkovec amurský, hrúzovec sieťovaný, pichľavka siná, slnečnica pestrá, sumček čierny a sumček hnedý, ktoré sa môžu aj na revíri CHAP privlastniť.

Rovnako novou vecou je, že všetky druhy rýb so stanovenou lovnou mierou sa zapisujú do evidencie úlovkov ihneď po ich privlastnení a loviaci si každú rybu zapisuje do nového riadku s dátumom, číslom revíru tak, ako predtým sme boli zvyknutí iba pri tzv. hospodársky cenných rybách.

Je tam zaradený už aj pleskáč zelenkavý alebo hovorovo piest, ktorý má stanovenú lovnú mieru 15 cm.

Ryby ktoré sa zapisujú až pri prerušení lovu alebo po ukončení lovu sú uvedené v § 12 ods.3 Vyhlášky č.381/2018 Z.z. a medzi nám najznámejšie patrí karas, belička, plotica, ostriež, červenica a tiež invázne nepôvodné druhy rýb uvedené vyššie.

Takže určite o niektorých spomínaných novotách sme nevedeli a postupne si zvykáme na nové pravidlá, aby sme mali svoju evidenciu pri vode v poriadku.

P O Z V Á N K A

Výbor MO SRZ Sabinov srdečne pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu dňa 29.2.2020 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, so začiatkom o 9.00 hod.

Program členskej schôdze:

1. Otvorenie a schválenie programu ČS

2. Voľba predsedníctva a pracovných komisií (návrhovej, mandátovej)

3. Správa o činnosti výboru v roku 2019 a návrh Plánu hlavných úloh na rok 2020

4. Správa o hospodárení v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

5. Správa o zarybňovaní v roku 2019 a plán zarybnenia na rok 2020

6. Správa o činnosti rybárskej stráže v roku 2019

7. Správa kontrolnej komisie za rok 2019

8. Ocenenie aktívnych členov

9. Prestávka

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie z členskej schôdze

12. Záver

Počítadlo návštev
101987
Používateľov dnes : 95
Používateľov včera : 129
Tento rok : 26613
Celkom užívateľov : 101986
Návštevy dnes : 303
Celkový počet náhľadov : 349374
Kto je on-Line : 2
Vaša IP Adresa : 18.232.179.37
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá