www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Máme tu opäť pre našich členov dôležité aktuálne oznamy, tento raz  sú dva:

Prvý oznam:

Už zajtra v stredu 22. apríla budú naše štrkoviská zarybnené jarným kaprom v množstve 4 tony a od stredy teda platí všeobecný zákaz lovu na štrkovisku č.1 a štrkovisku č.2 v Rožkovanoch a tiež na štrkovisku Orkucany.

Všeobecný zákaz lovu rýb na týchto troch štrkoviskách platí do 1.mája, lov je opätovne povolený od soboty 2. mája 2020.

Druhý oznam:

Je určený našim členom, ktorí si ešte riešia svoje platby za členské, povolenia na rybolov a neodpracované brigády.

Platby na účet sú spracovávané najmä počas víkendu, lebo cez týždeň pokladník chodí do práce a tak vyvolávať mu počas pracovnej doby je zbytočné, lebo nie je pri počítači a nemôže mať v pamäti všetky informácie požadované našimi členmi.

Ani zamestnávateľ nerád vidí, že jeho zamestnancovi neustále vyzváňa telefón, preto žiadame členov o ohľaduplnosť a ak máte nejaké otázky, skúste sa informovať až podvečer, (nie večer), po návrate z práce.

Predbežne ešte nejakých 50-60 členov si potrebuje vybaviť rybárske veci, tak ich neriešte prosím tak, ako sa to sem tam našim členom stáva, že napríklad dnes okolo obedu člen urobí úhradu a už o tretej popoludní volá, či sú jeho doklady hotové.

Teda takto na počkanie to skutočne nefunguje ani vo firme s riadne plateným zamestnancom a nieto u nás, kde to všetko robíme vo svojom voľnom čase po práci.

V normálnom režime by bol predaj povolení 1x týždenne, tak prosíme o trpezlivosť, lebo všetci máme v tomto čase tých stresov dosť a tak si ďalšie sami zbytočne nepridávajme aj pri našom krásnom koníčku.

Oznamujeme našim členom, že zajtra – teda v piatok 17.4.2020, bude v rámci plánovaného zarybnenia vysadený do štrkoviska č.1 a do štrkoviska č.2 v Rožkovanoch, karas a amur biely.

Doba ochrany vysadenej ryby je stanovená do 1.5.2020 a lov bude povolený od 2.5.2020. Na tabuliach oboch revírov budú visieť príslušné oznamy.

Priatelia,

tohoročná Veľká noc  bude poznačená prijatými opatreniami s ochorením COVID -19 a blížiaci sa začiatok novej pstruhovej sezóny takisto, preto sme pre vás pripravili toto usmernenie a odporúčanie.

Viete, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Preto sme v tomto období aj plánované brigády zamerané na vyčistenie okolia našich revírov od odpadkov neorganizovali a obraciame sa na všetkých našich členov, aby individuálne pri vychádzke k vode alebo pred samotným lovom pozbierali prípadné zanechané odpadky a odniesli ich do zberných nádob.

Každý jeden z nás tak môže vlastnou troškou prispieť k tomu, aby naše revíry aj bez organizovaných hromadných brigád boli pekné a čisté a prípadne môžete nám aj poslať svoje fotky z tejto činnosti.

Zároveň žiadame našich členov vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 Vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Dávame do pozornosti, že podľa § 14 ods.15 tejto Vyhlášky

„Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.“

„Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.“

Preto žiadame našich členov, aby upozorňovali všetkých loviacich na dodržiavanie stanovenej vzdialenosti medzi sebou a aby najmä v záujme ochrany svojho zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

Veríme, že  súčasné zložité obdobie pred začiatkom pstruhovej sezóne spolu v zdraví prekonáme a výbor MO praje všetkým našim členom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a  veľa zdravia a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

Petrov zdar !

Priatelia,

vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie na celom území SR ktorej koniec nevieme odhadnúť, posúvame termín na zaplatenie členského príspevku na rok 2020 do konca trvania vyhlásených mimoriadnych opatrení na zabránenie šíreniu nákazy coronavírusom.

Zároveň však vyzývame našich členov, aby využili možnosť uhradiť svoj členský príspevok bezhotovostne bankovým prevodom.

Priatelia,

pomaly prichádzame na nové „ňuansy“ v nových rybárskych predpisoch a na základe dotazov a podnetov ich pomaly dávame na pravú mieru.

Teda na všetkých našich kaprových vodách na ktorých ako na ostatných plochách máme možnosť lovu po celý rok (okrem doby hájenia vysadených rýb), platí nová povinnosť používať rybársku podložku a podložka sa tak stala povinnou výbavou rybára.

Na kaprových vodách je nezmyselne do 14. marca povolený lov prívlačou, aj keď sú zubáč a šťuka v tomto období hájené a pri ich ulovení, tak vzniká veľké pokušenie pre loviacich privlastniť si ich a ako nám hlásili členovia, pri každom vláčiacom rybárovi rybárska stráž nemôže byť. Privlastnenie hájenej ryby by bolo závažné porušenie zákona, preto to netreba skúšať.

Na revíri CHAP – na štrkovisku č.3 v Rožkovanoch nie je dovolené privlastňovať si amura bieleho, ako si niektorí naši členovia mylne vysvetľovali.

Podľa vyhlášky amur biely, amur čierny, ostračka veľkoústa, tolstolobik biely a tolstolobik pestrý síce patria medzi druhy s negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra, ale na revíri CHAP sa vracajú späť do vody.

To však neplatí pri ulovení inváznych nepôvodných druhoch rýb medzi ktoré patrí: býčko čiernoústy, býčko hlavatý, býčko nahotemenný, býčko piesočný, býčkovec amurský, hrúzovec sieťovaný, pichľavka siná, slnečnica pestrá, sumček čierny a sumček hnedý, ktoré sa môžu aj na revíri CHAP privlastniť.

Rovnako novou vecou je, že všetky druhy rýb so stanovenou lovnou mierou sa zapisujú do evidencie úlovkov ihneď po ich privlastnení a loviaci si každú rybu zapisuje do nového riadku s dátumom, číslom revíru tak, ako predtým sme boli zvyknutí iba pri tzv. hospodársky cenných rybách.

Je tam zaradený už aj pleskáč zelenkavý alebo hovorovo piest, ktorý má stanovenú lovnú mieru 15 cm.

Ryby ktoré sa zapisujú až pri prerušení lovu alebo po ukončení lovu sú uvedené v § 12 ods.3 Vyhlášky č.381/2018 Z.z. a medzi nám najznámejšie patrí karas, belička, plotica, ostriež, červenica a tiež invázne nepôvodné druhy rýb uvedené vyššie.

Takže určite o niektorých spomínaných novotách sme nevedeli a postupne si zvykáme na nové pravidlá, aby sme mali svoju evidenciu pri vode v poriadku.

Počítadlo návštev
084365
Používateľov dnes : 17
Používateľov včera : 84
Tento rok : 8991
Celkom užívateľov : 84364
Návštevy dnes : 42
Celkový počet náhľadov : 294739
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 34.232.62.64
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá