www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Aktuality

Aktuality

Priatelia,

aj keď oficiálne už máme astronomickú jar, terajšie ochladenie so snehom je asi jedným z posledných prejavov sily zimy, ktorý do troch zamrznutých sa môže ešte viackrát zopakovať.

Potom teoreticky už by malo byť teplejšie a všetci sa tešíme na novú rybársku sezónu, ktorá by sa mohla potom naplno rozbehnúť.

Výkyvy počasia však nie je to hlavné čo v súčasnosti kraľuje vo všetkých médiách.

Všade je to o dramatickej situácii s korónavírusom okolo nás, čo ovplyvňuje náš súkromný a pracovný život a tiež aj dianie v našej MO.

Tento nový druh vírusu je neviditeľný zákerný nepriateľ naberajúci už svetové rozmery a je o to horší, že údajne sa nejedná o prirodzený chrípkový vírus pochádzajúci z prírody.

Terajšie vládne opatrenia prijaté na zabránenie šírenia vírusu nie sú definitívne a budú sa sprísňovať úmerne so stúpajúcimi prípadmi nákazy na Slovensku a ovplyvnia nás všetkých po dobu niekoľko mesiacov.

Snažíme sa byť zodpovední voči všetkým našim členom a preto reagujeme opatreniami pri aktivitách plánovaných v našej MO na najbližšie dni aj týždne, lebo v prvom rade musíme každý chrániť sám seba a svojich blízkych a nepodceňovať vážnosť situácie.

Kto by chcel teraz ľahkovážne organizovať akcie, alebo brigády v tomto čase, nech si radšej predtým pozrie štatistiky a zábery napríklad z Talianska, Španielska, Nemecka alebo Francúzska a hneď ho to prejde.

Teda, až do odvolania nebude prebiehať fyzický predaj povolení v Rybárskom dome, nebude sa tiež konať naše tradičné otvorenie pstruhovej sezóny a s veľkým otáznikom sú zatiaľ aj naše plánované akcie v máji.

Najbližšia naša úloha je zistiť u dodávateľa ako je to s plánovaným zarybnením VN Jakubovany pstruhom dúhovým pred 16. aprílom, lebo rozhodne nechceme dosiahnuť, aby sa kvôli vysadeným rybám na brehoch nádrže objavili vedľa seba desiatky loviacich rybárov a aby sa takýmto spôsobom vyvolali zdravotné problémy .

Určite je treba dodržiavať odporúčania od hygienikov, ktoré nám neustále opakujú v telkách a ktoré sú:

ZOSTAŇTE DOMA, AK MÔŽETE

Nezabúdajme, že iba svojim disciplinovaným správaním, nosením rúšok na verejnosti a najmä obmedzením sociálnych kontaktov a nestretávaním sa ľuďmi v tomto čase, prispejeme spoločne k tomu, aby sa čím skôr podarilo túto vážnu situáciu zvládnuť.

Priatelia,

keďže na celom Slovensku sú prijaté vážne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, aj my prijímame opatrenie a v najbližších dvoch týždňoch sa nebude konať predaj povolení v Rybárskom dome, aby sa v tomto období nezhromažďovali ľudia na jednom mieste a aby sa predišlo možným zdravotným komplikáciám.

Členovia ktorí nemajú ešte rybárske doklady na tento rok, môžu zrealizovať svoje bezhotovostné úhrady počas tohto obdobia a pokladník im na základe uhradených platieb pripraví príslušné doklady a po ukončení mimoriadnych opatrení si budú môcť prísť ich vyzdvihnúť.

Veríme že toto naše opatrenie prijmete všetci s pochopením,

                                                                                                       výbor MO.

Priatelia,

všade okolo seba vidíme blížiacu sa jar, lebo z trávy už smelo vykúkajú snežienky, aj sedmokrásky a okrem spevu sýkoriek ozývajú sa už aj škorce ktoré prileteli z južných krajín.

Po snehu u nás už nie je ani stopy a tak by jar s vyššími teplotami mohla prísť a ukončila by celú nervóznu situáciu s novým chrípkovým vírusom rozšíreným už aj u nás.

Či chceme či nechceme, je treba za tým nešťastím hľadať človeka, lebo podľa dostupných informácií sa tento nový typ chrípky v prírode nevyskytuje a iba špecializované laboratóriá môžu byť jej tvorcom.

Preto netreba podceňovať situáciu a treba byť opatrný, dodržiavať základné hygienické pravidlá, často si umývať ryky mydlom, nekýchať a nekašľať do rúk a najmä nezdržiavať sa na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.

U nás v Rybárskom dome v pondelky podvečer prebieha predaj povolení a už asi 2/3 našich členov si bolo vybaviť rybárske doklady na tento rok a aj v súvislosti s terajšou chrípkou bolo predminuloročné zavedenie bezhotovostných úhrad dobrým rozhodnutím výboru a dnes v rámci prevencie je o to viac potrebné, aby zostávajúci členovia využili elektronicky spôsob úhrad, aby sa maximálne skrátil čas ich čakania pri vybavovaní dokladov.

Veľmi silne zvažujeme, že od budúceho roku už platby v hotovosti od našich členov úplne vylúčime, aj keď samozrejme vieme, že nejakej tej hotovosti sa v pokladni nevyhneme, hlavne za neodpracované brigády a bude to na prospech všetkých našich členov.

Tešme sa spolu na prichádzajúcu jar, teplé slnečné lúče, začiatok pstruhovej sezóny a najmä na koniec reštrikčných opatrení prijatých na zabránenie šíreniu tejto novej chrípky.

Priatelia,

prichádza pomaly čas kedy pripomíname všetkým našim členom a tiež priateľom rybárskeho športu, že môžu nám darovať svoje 2% z už zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 a editovateľné tlačivá s našimi údajmi sú už zavesené na našej stránke.

Môžete ich vyplniť priamo v počítači a potom vytlačiť, alebo si ich vytlačiť a potom vypísať paličkovým písmom.

Naši skalní darcovia už vedia, že tieto vyzbierané peniaze použijeme pri organizovaní dvoch akcií pre deti na začiatku letných prázdnin. Jedna akcia je pre zdravotne a telesne postihnuté deti a druhá akcia je pre deti z rybárskych krúžkov trvajúca dva dni.

Potenciál spočívajúci v počte našich dospelých členov teda máme a tiež možnosť zvýšiť výšku týchto náhodných príjmov do rozpočtu MO.

K tomu je potrebná ochota členov osloviť svojich priateľov, známych, kolegov v práci aj v rodine a dať im tlačivá s našimi vyplnenými údajmi a zaniesť ich potom na daňový úrad.

Stále motivačne platí, že ak získate z darovaných 2% sumu aspoň 100 €, môžete získať povolenie na rybolov podľa svojho výberu za odvod, alebo ich môžete použiť na úhradu svojich neodpracovaných brigád.

Kvôli poriadku v účtovnej a pokladničnej evidencii treba potom doložiť pokladníkovi opečiatkovanú kópiu Vyhlásenia ktoré ste podali na daňovom úrade, ktorý ju následne pripojí k platbe za povolenie na rybolov.

Už teraz za každú darovanú aj malú sumu všetkým darcom v mene hendikepovaných detí a detí z rybárskych krúžkov zo srdca ďakujeme.

Priatelia,

dnešná členská schôdza je za nami a tak krátko zhrnieme jej priebeh.

Začiatok bol ako vždy o 9.00 hod a pri otvorení podľa prezenčných listín, prítomných bolo 83 členov, pričom hosť z Rady SRZ sa na poslednú chvíľu ospravedlnil, rovnako ako aj náš rybársky hospodár.

Trochu neskôr ešte došli na ČS ďalší členovia a tak celkový počet bol 88, za čím treba vidieť aj zrejmú účasť našich členov vo volebných okrskových komisiách.

Minútou ticha sme si uctili pamiatku nášho čestného člena Pavla Šimka, ktorý nás navždy opustil v minulom roku a po schválení konania ČS všetkými členmi, za predložený program ČS hlasovalo tiež všetkých 88 členov.

Rovnako sa schválili návrhy na mandátovú a návrhovú komisiu a pracovné predsedníctvo a potom sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu, spočívajúcim v prezentácii činnosti za minulý rok, s hospodárením MO za rok 2019, zarybňovaním za rok 2019, správou o činnosti RS za minulý rok a správou kontrolnej komisie za rok 2019.

Po ocenení aktívnych členov bola krátka prestávka a po nej nasledovala diskusia.

Diskusné príspevky boli rôzne, časť smerovala na brigádnickú činnosť, na jesenné zarybnenie, na podporu detí pri súťažiach, na stále rovnaký okruh členov ktorí sa brigád zúčastňujú, na problém s autom pri zarybňovaní, na priebeh prác pri vypúšťaní VN Jakubovany a tak výbor sa nimi určite bude zaoberať a bude sa snažiť aj veci vyriešiť v prospech organizácie.

Je potrebné ešte raz sa poďakovať našim členom za účasť a kultivovanú debatu a veríme, že počas novej sezóny sa budeme stretávať spolu na našich športových aj kultúrnych akciách.

Petrov zdar!

Počítadlo návštev
084358
Používateľov dnes : 10
Používateľov včera : 84
Tento rok : 8984
Celkom užívateľov : 84357
Návštevy dnes : 18
Celkový počet náhľadov : 294715
Kto je on-Line : 2
Vaša IP Adresa : 34.232.62.64
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá