www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Aktuality

Aktuality

1 2 3 18

Priatelia,

teploty nám pomaly ale isto už klesajú  na nulu, rybárska sezóna 2021 a lov dravcov  vrcholí  a z plánovaného zarybnenia na tento rok, nám ostáva už splniť iba zarybnenie  našich revírov šťukou severnou.

V tomto chladnejšom jesennom období, okrem rybačky, k nám prichádza čas na  pravidelné jesenné upratovanie, aby  skoršia zima nás náhodou neprekvapila a aby ako poriadni gazdovia sme do príchodu snehu stihli upratať aj okolie nášho majetku.  

Hlavný hospodár preto oznamuje našim členom, ktorí si nestihli splniť ešte svoje brigádnické povinnosti za tento rok, že budúcu sobotu dňa 23.10.2021 majú šancu to napraviť, lebo bude sa konať brigáda okolo liahne Orkucany.

Záujemcovia nech sa hlásia na tel. 0907 188 329 u hospodára a ten im poskytne podrobnejšie informácie o tejto plánovanej brigáde.   

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým našim členom, že dňa 9.10.2021 vo veku 96 rokov, nás navždy opustil náš najstarší člen, dlhoročný kolega a zanietený rybár, 

                                                   JÁN  SÁS

 Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok dňa 12.10.2021 o 11.00 hod v Dome smútku v Solivare v Prešove.

Odpočívaj v pokoji.

Oznamujeme našim členom, že tento týždeň vo štvrtok 7. októbra 2021 sa uskutoční zarybnenie našich revírov kaprom kategórie K3.  

Jesenný kapor bude vysadený do štrkoviska č.1, č.2 v Rožkovanoch a do štrkoviska Orkucany v množstve po 800 kg do každého štrkoviska.

Od 7.10.2021 na uvedených revíroch platí zákaz používať lovnú techniku a nástrahy umožňujúce uloviť vysadenú rybu v čase jej ochrany.

Doba hájenia vysadených rýb je stanovená od 7.10.2021 do 15.10.2021 a lov rýb je povolený od soboty 16.10.2021.

 

Priatelia,

členskú schôdzu  2021 máme za sebou a tak môžeme v krátkosti zrekapitulovať jej  priebeh pre všetkých, ktorí sa jej dnes z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť.

Už  pred oficiálnym začiatkom schôdze boli náznaky, že účasť bude nižšia ako po iné roky a tieto sa trochu neskôr ukázali  ako správne, lebo pri otvorení schôdze o 9.00 hod, bolo zaprezentovaných iba 34 členov.

Títo svojim hlasovaním rozhodli o konaní členskej schôdze a o záväzností jej  uzáverov  pre všetkých členov MO.

Pred prvým bodom schváleného programu rokovania si prítomní minútou ticha uctili spomienku na nášho člena MUDr. Ladislava Andreánskeho, ktorý minulý rok navždy opustil naše rady.

Nasledovala prezentácia o činnosti výboru za rok 2020, plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2020 a návrh tohto plánu na rok 2021.

Potom sa členovia zoznámili s ekonomickými výsledkami hospodárenia našej MO, s vyhodnotením plnenia rozpočtu na rok 2020,   spolu s z údajmi účtovnej závierky, výsledkami inventarizácie majetku MO a návrhom rozpočtu MO na rok 2021.

Hlavný hospodár  predstavil členom výsledky hospodárenia na našich revíroch a zarybňovanie  revírov podľa prijatého plánu zarybnenia na rok 2020 a navrhol plán zarybnenia na rok 2021.

Predseda MO odprezentoval správu o činnosti rybárskej stráže za hodnotené obdobie a predseda kontrolnej komisie  oboznámil prítomných členov s kontrolami ktoré v minulom roku komisia vykonala, s výsledkami kontrol a prijatými opatreniami výboru na odstránenie zistených nedostatkov tak, aby sa v budúcom roku už neobjavovali.

Ďalším bodom programu rokovania bolo oceňovanie členov, kde za prejavenú aktívnu činnosť v minulom roku, boli 16 –ti naši členovia ocenení miestnou kaprovou povolenkou a po tomto bode  nasledovala krátka hygienická prestávka.

Po prestávke nasledovala diskusia v ktorej vystúpili 3 členovia so svojimi diskusnými príspevkami. Jeden náš člen navrhol navýšenie ceny za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu o 1 €, čo  ale pri hlasovaní tento návrh členská schôdza neschválila.

Celá diskusia sa točila najmä okolo brigád, činnosti rybárskej stráže, kosenia, zlepšenia tejto činnosti, opravy príjazdovej cesty k štrkovisku Orkucany, kúpe ešte jednej kosačky ak sa zváži jej potreba, monitorovanie rybožravých predátorov na revíroch, vyčísľovanie škôd a posielanie výsledkov takéhoto monitoringu  ochranárom s požiadavkou, aby nám uhrádzali vzniknuté škody. 

Na tieto diskusné príspevky odpovedal predseda, hlavný hospodár aj tajomník a upozornili diskutujúcich na širšie súvislosti nielen s brigádnickou činnosťou, činnosťou rybárskej stráže, ale  aj s nelichotivým a nelogickým stavom , keď je u nás štátom chránený nepôvodný druh predátora – kormorána ktorý už dávno nie je ohrozeným druhom a ničí naše pôvodné druhy rýb a deštruuje prirodzený genofond v našich riekach.  

Po tejto diskusii sa predseda MO poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im veľa zdravia  a príjemných chvíľ pri vode a ukončil schôdzu pozdravom

                       Petrov zdar !

 

Priatelia,

ešte zopár slov tu dáme k pondelkovému výboru, aby ste mali viac informácií ako sa hovorí priamo z prvej ruky.

Takže na programe zasadania bolo plánované  prerokovať spolu 12 bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO, takže spomenieme tu aspoň niektoré.

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta došlá a odoslaná, kde sa výbor oboznámil so všetkými pohybmi na účte MO od predošlého zasadania.

Odsúhlasil sa program odloženej februárovej členskej schôdze, ktorý je už zavesený a dúfame že schôdza sa uskutoční, lebo zlé jazyky alebo lepšie informovaní tvrdia, že hneď po odchode pápeža je pripravený lockdown a znovu uzavretie života tak, ako sme to už mali možnosť zažiť už aj v minulom aj v tomto roku.

Bohužiaľ možno ste iba nedávno na vlastné uši počuli, ako minister zdravotníctva platený obyvateľmi Slovenska v jednej debate povedal, že on sa drží odporúčaní veľkých farmaceutických firiem, a preto  je už dnes každému jasné, že tento človek neháji zdravie slovenských obyvateľov, ale ekonomické záujmy týchto firiem.  

Ale vrátime sa späť k zasadaniu výboru, kde členovia boli hlavným hospodárom oboznámení s prípravou na jesenné zarybnenie revírov kaprom, šťukou a amurom.

Jesenného kapra by sme mali začať u nás vysádzať niekedy začiatkom októbra spolu s amurom a šťuka bude vysadená asi na dvakrát v novembri a decembri, aby bola hájená až do konca tohto roka a následne budúcu jar sa aj u nás vyneresila, kým sa vychytá.

Ešte je treba vysadiť zostávajúce pstruhové násady z liahne v Orkucanoch do pstruhových revírov a zo zarybnenia by to bolo v tomto roku všetko.

Jesenný kultúrny festival v Sabinove a Rybárska večera sú naše plánované akcie, ale opäť s veľkými otáznikmi, lebo bohužiaľ vonkajšie vplyvy  a zákazy nemôžeme ovplyvniť.

Plnenie rozpočtu MO je v poriadku, určite skončíme hospodárenie ku konci roka v pozitívnych číslach, lebo nie všetky plánované akcie sa mohli realizovať a tak sme ušetrili výdavky.

Vyhodnotili sa nedeľné „Primátorky 2021“,   vyúčtovali výdavky kde sa konštatovalo, že táto vydarená  akcia si nevyžiadalo z rozpočtu MO ani korunu.

Bola podaná výboru informácia o postupe MO pri majetko-právnom vysporiadaní pozemkov na štrkoviskách Rožkovany, takže aj túto oblasť ideme riešiť a vysporiadať.

Podľa doterajších neoficiálnych informácií je začiatok napúšťania VN Jakubovany plánovaný na október, hoci tých neodprataných sedimentov je tam ešte habadej, ale tie už sa pravdepodobne nebudú riešiť. 

Taktiež  bola vyprataná druhá garáž v Rybárskom dome, takže budeme si ju môcť upraviť podľa svojich potrieb, aby sme všetky svoje veci mali konečne pokope.

1 2 3 18
Počítadlo návštev
038767
Používateľov dnes : 62
Používateľov včera : 83
Tento rok : 22277
Celkom užívateľov : 38766
Návštevy dnes : 219
Celkový počet náhľadov : 134119
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.236.239.91
Kamery Sabinov
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá