www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Kultúra

Kultúra

V duchu tradície zavedenej sabinovskými rybárskymi predkami ešte v minulom storočí, sa v závere tohoročnej rybárskej sezóny opäť stretli rybári a priatelia rybárskeho športu, aby spoločne pri dobrom jedle a dobrej muzike strávili príjemný večer na Rybárskej večeri. 

Históriu tu nebudeme rozoberať, ale skalní priaznivci vedia, že ide o jednu z najstarších kultúrno-spoločenských akcií usporadúvanú rybármi v Sabinove, známu hlavne svojimi rybacími špecialitami, veselou polnočnou tombolou  ( 49 cien) a najmä pohodovou atmosférou.

Tohoročná Rybárska večera sa uskutočnila v sobotu 18.11.2022  v estrádnej sále MsKS v Sabinove. Do tanca nám hrala dvojica PETER@PATRIK  MUSIC TEAM.  Zábava bola taká dobrá , že skončila v neskorých raných hodinách.  Kto nebol môže ľutovať. 

Na záver by sme chceli poďakovať sponzorom, ktorí prispeli  cenami  do tomboly : Primátorovi mesta Sabinov, Primátorovi mesta Lipany, Starostovi obce Rožkovany, Lekárni MARKO Šarišské Michaľany, MO SRZ Orlov, MO SRZ Prešov,  Rybárskym Potrebám Patricia Matolová , rybárskym potrebám Fishfun, firmám  CERVA, Polomský s.r.o., Rypomix, Ján Semančík, Sergio s.r.o., Pekárni Pečovská Nová Ves, Mobilcentrum SB, Fotoslužbe Sabinov, Pedikúre Karakay, Kozmetike Pistráková, Kozmetike Lenka, Sporttim Sabinov, Kvety Aris, Jimmy s Family, ako aj osobám pán Dvorščák, pán Čarný, pán Nemčík, pani Čubová , pani Stašíková, pán Hlista.  Ešte raz ĎAKUJEME 

 

MO SRZ Sabinov dňa 22.10.2023 usporiada na štrkovisku Rožkovany č.3  rybársky pretek  v  love rýb udicou  na položenú alebo feeder

 •  
 • Program pretekov:

           do 08:00 –           Prezentácia

          08:00  –  08:15    Žrebovanie stanovíšť

 • 08:15 – 09:00 –  Rozchod  na stanovištia, príprava
 •  
 • 09:00 – 13:00 – Preteky

          13:00 –  13:30    Váženie

               13:45 –              Vyhodnotenie pretekov  

Technické pokyny: Ryba musí byť uchovaná živá je potrebná dlhá sieťka sieťka.  Váženie je na mieste pretekára. Preteky sa konajú za každého počasia. Chytá sa na jeden prút s jedným háčkom.  Pri ulovení ryby nad 65 cm sa ryba zváži hneď po ulovení a pustí späť do vody. Neboduje sa uhor, zubáč a štuka.

Štartovné  25,- €

Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť !

Množstvo krmiva  neobmedzené .

Popis pretekárskej trate:

Preteká sa na štrkovisku Rožkovany. Voda stojatá, dno so štrkovito-hlinitým nánosom, hĺbka vody od 1,5m do 4,5m. Breh je zatrávnený s dobrým prístupom k vode.

Výskyt rýb:  

Všetky druhy bielych rýb, kapor, karas, plotica, lieň, štuka, zubáč, jalec, podustva

Ceny: vyhodnotení budú prví traja pretekári, ktorý obdržia poháre + hodnotné vecné ceny

Stravu ani bufet usporiadateľ nezabezpečuje.

Minimálny počet pretekárov 20.  Ak sa nenaplní stanovený počet pretek bude zrušený. Potrebné sa

zaprezentovať do 19.10.2023 na email: j.matola@centrum.sk alebo mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk  do 12,00 hod

Tešíme sa na vašu účasť a želáme Vám príjemný športový zážitok.

Petrov zdar!                                                                  Výbor MO SRZ Sabinov

Rybárska večera sa uskutoční dňa 19.11.2022  o 19.00 hod v estrádnej sále MsKS v Sabinove, do tanca bude hrať  skupina HASband, ďalej bude pripravená bohatá tombola, rybárske aj nerybárske menu. Predaj vstupeniek bude prebiehať v Rybárskych potrebách Patrícia Matolová , Námestie slobody 79,083 01 Sabinov a v Šariských Michaľanoch u nášho rybárskeho hospodára. Oznam o začatí predaja vstupeniek  bude na stránke, lístky sa práve  vyrábajú.    

KLIK fotoalbum

Včera skončil pretek  o putovný pohár primátorov miest Sabinova a Lipany, známejšie našim rybárom ako „primátorky“.

Počasie pretekárom neprialo, pomaly celý čas na štrkoviskách pršalo, ale ani to neodradilo rybárov od súťažného zápolenia. Po úvodnej prezentácii pretekárov a po vyžrebovaní štandov,  boli za prítomnosti primátora mesta Sabinov Ing. Michala  Repaského preteky otvorené.

Zaprezentovaných bolo spolu 10 súťažných družstiev z  Prešova, Vranova nad Topľou, Humenného a Sabinova s dvomi členmi, súťažiacich v dvoch sektoroch na štrkovisku Rožkovany č.3.

Ryby brali každému, niekomu väčšie, niekomu len menšie a preto nik neodišiel bez úlovku. 

Najlepšie brali pretekárovi  Petrovi Zborovjanovi  z družstva Prešova C  ktorému  sa  podarilo uloviť ryby o  celkovej váhe 18 380 g .

Pred vyhodnotením  sa krátko prihovoril pretekárom primátor mesta Lipany Ing. Vladimíra Jánošík , ktorý aj odovzdal poháre a ceny umiestneným družstvám a pretekárom.

 Umiestnenie družstiev:  

                                                                                                                                     súčet umiestnenie v sektore  spolu

 1. Prešov „C“                         Rešetar  /5360 g/ –  P.Zborovjan  /18380 /                           3 
 2. Vranov nad Topľou         Hitmár  / 13520/ –   Mikita           /6220/                               5
 3. Prešov „ B “                        Sajdak   /3520 /  –   Longaver      /6880/                               6
 4. Prešov „ A “                        M.Zborovjan /3780 /  –  Olejňak / 4940/                              9
 5. Prešov „ D “                        Lee        /1760 /   –   Feltovič        / 6380/                               9
 6. Sabinov „ C “                      Leššo   / 700 /    –    Matola         / 5820/                              15
 7. Sabinov „ D “                      Javorsky / 1120/ –  Dvorščák     / 3520/                              15
 8. Sabinov „A “                       Ivančík L./2460/ –  Forgáč         /1000/                               15
 9. Humenné /Sabinov          Burdza / 1400/     – Rakaš           /2040/                               15,5
 10. Sabinov „ B “                      Ivančík D.str. /860/ – Ivančík D.ml / 2040/                       17,5

Putovný pohár získalo družstvo Prešov C v  zložení Peter Zborovjan + Marek Rešetár , ktorí  spolu ulovili 23740 g rýb.

Takže priatelia, boli to vydarené a pohodové preteky.

Záverom by som chcel poďakovať sponzorom : primátorovi mesta Sabinov  Ing. Michalovi Repaskemu 

                                                                                      primátorovi mesta Lipany Ing. Vladimírovi Jánošíkovi

                                                                                      pánovi Mihokovi

                                                                                      Rybárskym potrebám Patrícia Matolová 

Petrov zdar!

Priatelia,

včera sa skončili naše miestne preteky na štrkovisku č.3 v Rožkovanoch a môžem krátko zhrnúť ich priebeh a výsledky.

Ráno pod prístreškom  na „trojke“ prebiehalo do 7,30 hod. zaregistrovanie našich členov  na prvé preteky  v tomto roku . Po ukončení registrácie bolo zaevidovaných 8 dôchodcov, 15 detí a 24 dospelých. Spolu 47 pretekárov. 

Následne si pretekári vyžrebovali miesta, kde budú loviť, tak ako bolo uvedené v propozíciách pretekov.

Ryba však dnes veľmi nebrala, nie každému sa počas pretekov podarilo chytiť aspoň jednu  rybku, ale väčšina si s tým poradila.

Kapry dnes boli vyberaví a nemali veľký záujem o ponúkané nástrahy a ako sa až neskôr pri vážení ukázalo, práve ulovené kapríky boli tým faktorom, ktorý rozhodol o celkovom poradí a výsledku súťaže.

Šťastie sa dnes usmialo na nášho člena Petra Gargalika, ktorý ulovil štyroch kaprov a jedného pleskáča, hoc ešte 10 minút do konca pretekov to nevyzeralo na jeho víťazstvo, ale potom prišiel ten víťazný štvrtý kapor a v kategórii dospelí sa dostal na čelo s počtom 9 820 bodov a zároveň sa stal  aj celkovým víťazom našich miestnych pretekov.  

Víťaz si tak ako cenu prevzal dva pekné dvojdielne  kaprové prúty v hodnote cca 110,-€ , pohár pre víťaza v kategórii dospelí a tiež putovný pohár pre celkového víťaza, do budúcoročných miestnych pretekov.

 celkové výsledky :  kategória dospelý :                   1 . Peter Gargalik  –   9 820 g  , 2 . Ján Matola – 8 840 g ,  3. Belo Štofan – 5 680 g

                                                      dôchodcovia :          1.  Ján Skoloda    –    5 000 g,   2.  Dušan Ivančík starší – 2 300 g ,  3. František Škovran  – 1 460 g

                                                      deti:                           1. Milan Javorský –  6 240 g,   2.  Patrik Ižarik – 3 920 g,  3 . Martin Michňak – 3 240 g     

 

Všetci prví traja umiestnení vo jednotlivých kategóriách získali hodnotné vecné ceny, či to boli navijaky, feedrové alebo kaprové udice, podberáky, úlovkové sieťky a všetci detskí pretekári boli ocenení. A ešte k vyhodnoteniu kategórie  dospelý, keďže sa náš tajomník, ktorý skončil na druhom mieste sa vzdal ceny pre ďalšieho pretekára v poradí, poprosím pána Miroslava Sokola, aby si prevzal cenu feedrový prút, ktorý naň čaká v rybárskom dome.

Nakoniec sa chcem poďakovať našim kuchárom, ktorí pre súťažiacich pripravili tradične výborný guľáš. 

Ďakujeme všetkým ktorí sa zúčastnili dnešných miestnych pretekov za ich ochotu prísť a po dlhšom čase opäť sa spolu stretnúť pri vode pri vydarenej akcii.  

Veď aj o stretávaní sa na spoločných akciách a o príjemnom strávení voľného času s kamarátmi a priateľmi je predsa naše rybárčenie.

Petrov zdar priatelia !  

Počítadlo návštev
109476
Používateľov dnes : 27
Používateľov včera : 128
Tento rok : 34102
Celkom užívateľov : 109475
Návštevy dnes : 90
Celkový počet náhľadov : 370202
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.239.2.192
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá