www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Menu
Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Informacie

Informacie

V pondelka 24.10.2022 si na predajných miestach Rybárske potreby Patricia Matolová, Námestie Slobody 79,083 01 Sabinov  a u nášho rybárskeho hospodára v Šarišských  Michaľanoch na tel. : 0907 188 329 , môžete zakúpiť vstupenky na Rybársku večeru, ktorá sa bude konať 19.11.2022 v MskS v Sabinove od 19.00 hodine.

Priatelia,

Po letnom voľne opäť  zasadal výbor a na programe zasadnutia boli veci,  ktoré bolo potrebne spoločne prerokovať.  V programe zasadnutia bolo spolu 8 bodov + nové došlé prihlášky za členov našej MO. 

Na úvod prebehla tradičná kontrola uznesení + pošta odoslaná a došlá. Členovia výboru boli tajomníkom oboznámení  s plnením Plánu hlavných úloh na rok 2022 a zarybnením štrkoviska Rožkovian č.1,2 a štrkoviska Orkucany spolu bolo vysadených 5800 kg Kapra K 3 a 80 kg Amura.  

Ďalej sa výbor zaoberal  prehľadom plnenia rozpočtu za II.Q 2022, vyúčtovaním a vyhodnotením Primátoriek a 2 kola II. Ligy v plávanej.

Výbor jednohlasne schválil nového vedúceho rybárskej stráže, ktorým sa stal JUDr. Elemír Cuprák  a uložil  mu  vypracovať návrh plánu ďalšej činnosti RS .

Ďalej bola prerokovaná rekonštrukcia elektroinštalácie v prevádzke foto služby  v rybárskom dome, zaoberal  sa aj poistením rybárskeho domu a poistením zodpovednosti za škodu.

A posledným bodom programu bola úprava miestneho poriadku na rok 2023.

KLIK fotoalbum

Včera skončil pretek  o putovný pohár primátorov miest Sabinova a Lipany, známejšie našim rybárom ako „primátorky“.

Počasie pretekárom neprialo, pomaly celý čas na štrkoviskách pršalo, ale ani to neodradilo rybárov od súťažného zápolenia. Po úvodnej prezentácii pretekárov a po vyžrebovaní štandov,  boli za prítomnosti primátora mesta Sabinov Ing. Michala  Repaského preteky otvorené.

Zaprezentovaných bolo spolu 10 súťažných družstiev z  Prešova, Vranova nad Topľou, Humenného a Sabinova s dvomi členmi, súťažiacich v dvoch sektoroch na štrkovisku Rožkovany č.3.

Ryby brali každému, niekomu väčšie, niekomu len menšie a preto nik neodišiel bez úlovku. 

Najlepšie brali pretekárovi  Petrovi Zborovjanovi  z družstva Prešova C  ktorému  sa  podarilo uloviť ryby o  celkovej váhe 18 380 g .

Pred vyhodnotením  sa krátko prihovoril pretekárom primátor mesta Lipany Ing. Vladimíra Jánošík , ktorý aj odovzdal poháre a ceny umiestneným družstvám a pretekárom.

 Umiestnenie družstiev:  

                                                                                                                                     súčet umiestnenie v sektore  spolu

  1. Prešov „C“                         Rešetar  /5360 g/ –  P.Zborovjan  /18380 /                           3 
  2. Vranov nad Topľou         Hitmár  / 13520/ –   Mikita           /6220/                               5
  3. Prešov „ B “                        Sajdak   /3520 /  –   Longaver      /6880/                               6
  4. Prešov „ A “                        M.Zborovjan /3780 /  –  Olejňak / 4940/                              9
  5. Prešov „ D “                        Lee        /1760 /   –   Feltovič        / 6380/                               9
  6. Sabinov „ C “                      Leššo   / 700 /    –    Matola         / 5820/                              15
  7. Sabinov „ D “                      Javorsky / 1120/ –  Dvorščák     / 3520/                              15
  8. Sabinov „A “                       Ivančík L./2460/ –  Forgáč         /1000/                               15
  9. Humenné /Sabinov          Burdza / 1400/     – Rakaš           /2040/                               15,5
  10. Sabinov „ B “                      Ivančík D.str. /860/ – Ivančík D.ml / 2040/                       17,5

Putovný pohár získalo družstvo Prešov C v  zložení Peter Zborovjan + Marek Rešetár , ktorí  spolu ulovili 23740 g rýb.

Takže priatelia, boli to vydarené a pohodové preteky.

Záverom by som chcel poďakovať sponzorom : primátorovi mesta Sabinov  Ing. Michalovi Repaskemu 

                                                                                      primátorovi mesta Lipany Ing. Vladimírovi Jánošíkovi

                                                                                      pánovi Mihokovi

                                                                                      Rybárskym potrebám Patrícia Matolová 

Petrov zdar!

KLIK fotoalbum

Prvý víkend v mesiaci júl, tradične patrí naším najmenším rybárom a ich 24 hodinovému preteku. No ešte pred víkendom sme usporiadali Deň pri vode pre zdravotne postihnuté  deti, kde za pomoci našich sponzorov a pekného slnečného počasia, si každý chytil svoju rybku. O tom, že to vyšlo, svedčil úsmev na ich tvárach po skončení akcie.

Potom prišla sobota a štrkoviská  Rožkovany opäť patrili športovému zápoleniu našich najmenších rybárov. Na začiatku pretekov bolo zaregistrovaných 33 detí zo Sabinova, Lipian, Starej Ľubovne, Levoče a Trebišova. Každý sa snažil ako vedel a za pomoci rodičov zdolával prvé  ryby.

Počasie pretekárom prialo a po celý čas boli štrkoviská zaliate teplým slnkom. O dobrú pohodu sa starala aj naša kuchyňa, ktorá  zabezpečila stravnú jednotku  a občerstvenie počas celých pretekov, za čo im patrí veľké Ďakujem.

Prišla nedeľa a  koniec pretekov s týmito výsledkami:

1 miesto   Peter Molnár                     47 755  g

2 miesto   Erik Štofanik                     45 960  g

3 miesto   Dominika Mizeráková       19 240  g

Zvláštnu cenu obdržal Tobias Goliaš za najviac chytených rýb.

Rybu chytili takmer všetci  súťažiaci, len trom sa to nepodarilo. Celkovo sa chytilo 243 250 g rýb.

Ceny si odniesli všetci súťažiaci, prvý traja aj poháre za umiestnenie.  

Zato, že každý  pretekár bol ocenený, by som chcel poďakovať našim sponzorom, ktorý prispeli buď materiálne alebo finančne a patrí im tiež veľké  Ď A K U J E M .

Sponzori pretekov: MsÚ Lipany – Nadácia Modra Torysa, firma Rypomix , Life Fish – Prešov, Boysistav – Torysa, firma GOHR, firma Matec, firma Team Industrial Lipany, Jozef Mihok, Katarína Michňaková, Miloš Mizerák, Júlia a Stano Skladaný + Gymnázium Lipany, Terézia Oslovičová – Stieberová, Miška Vagasi – Kanuščaková, Rybárske potreby Patricia Matolová

Takže priatelia, boli to vydarené a pohodové preteky a už sa tešíme na ďalší rok

Petrov zdar!

Počítadlo návštev
101983
Používateľov dnes : 91
Používateľov včera : 129
Tento rok : 26609
Celkom užívateľov : 101982
Návštevy dnes : 274
Celkový počet náhľadov : 349345
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 18.232.179.37
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá