www.mosrzsabinov.sk
Dátum – čas

Skupiny článkov
Zmeny v zákone a vyhláške
Mapa Sabinova – Rybársky dom
Panoráma – VN Jakubovany
pri Sabinove
Vodná nádrž Jakubovany pri Sabinove
Kurzový lístok

Ing. Jozef Biroš

1 2 3 22

Tento týždeň sú pripravené rybárske doklady na rok 2022 pre týchto našich členov /bez uvedených titulov/Babinčák Marián,Kovalčík Ján,Surmik Miroslav,Krajnik Jaroslav,Hirka Jozef,Mihok Štefan,Mihok Jozef,Mihok Lukáš,Mihok Tomáš,Josipcuk Jozef,Koscelnik Simon,Perecar Anton,Cupráková Lenka,Cuprák Jakub,Cuprák Elemír,Rakaš Erik,Smrek Ladislav,Lukáč Adrian,Lukáč Sebastian,Koscelník Jakub, Jusko Patrik,Motyľ Matúš,Miko Kristián,Hitrik Viliam,Hitrík Filip,Tebeľák Vladislav,Tebeľaková Ľubica,Duraň Marián,Cuprák Jaroslav,Ceperko Miroslav, Sýkora Tomáš, Barány Ľubomír,Smolko Jozef, Cehelský Lukáš, Cehelská Ria, Cehelský Nino  Stanislav, Želinský Daniel, Pillár Štefan,Piskura Jozef,Tupta Peter, Martoňák Mário,Bednár Michal,Bednár Michal ml.,Marhefka Marek, Smaržík Adam, Smaržík Maroš,Bedlovič Bronislav,Polomský Martin, Krajčovič Michal, Ružbarský Jozef, Varholik Jaroslav,Adamčák Jaroslav, Kraus Miroslav,Vitikač Patrik, horoš Richard.

Tento týždeň sú pripravené rybárske doklady na rok 2022 pre týchto našich členov /bez uvedených titulov/
Smetana Pavol, Straka Miroslav,Straka Kamil,Straka Alexander,Špes Jozef,Petrik Timotej,Petrik Emanuel,Krištofik Martin SB,Krištofik Martin Š.Michaľany,Štofanik Peter, Štofanik Erik,Vojtek Viliam, Chovanec Martin,Dzurik Michal,Ivanko Emil,Markušová Sára, Mihok Erik,Majtner Štefan, Jusko Mário, Michňák Miloš,Michnak Martin, Puškášová Nikolka, Skladaná Stanislava,Skladaná Liana,Michňaková Katarína,Michňak Denis, Michnak Ján,Dráb Jozef,Figeľ Miroslav,Karabinošová Tamara,Maťas Patrik,Dvorščák Ľubomír,Alexi Emil,Sedlak Jakub,Figura Mikuláš,Kvašňak Marcel, Baka Peter,Letkovský Jakub,Jusko Rudolf, Jusko Jozef, Jusko Šimon

Poslednú februárovú sobotu 26.2. 2022, tak ako to u nás máme tradične zaužívané, sa v kinosále MsKS v Sabinove uskutočnila členská schôdza (ČS).

Schôdza prebiehala podľa programu, ktorý bol zverejnený  v pozvánke na ČS zverejnenej na našej webovej stránke SRZ – MO Sabinov a vo vitríne v podchode rybárskeho domu.

Po privítaní členov predsedom MO, členovia na základe Stanov SRZ verejným hlasovaním odsúhlasili konanie členskej schôdze, pretože v čase otvorenia členskej schôdze bolo prítomných 50 členov z 394 všetkých dospelých členov našej MO.

Po privítaní hosťa – člena Rady SRZ – Jána Poláka a minúte ticha za našich zosnulých členov, členovia schválili navrhnutý program rokovania. 

Následne prítomní členovia zvolili predsedníctvo a pracovné komisie (návrhovú, mandátovú a volebnú).

Podľa programu nasledovala prezentácia jednotlivých správ a návrhov na schválenie členskou schôdzou a to:

  • Správy o činnosti výboru v roku 2021 a návrh Plánu hlavných úloh na rok 2022
  • Správy o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
  • Správy o zarybňovaní v roku 2021 a návrh plánu zarybnenia na rok 2022
  • Správy o činnosti rybárskej stráže v roku 2021
  • Správy kontrolnej komisie za rok 2021

Po prezentácii nasledovalo ocenenie aktívnych členov.

Za aktívnu prácu a prínos pre rozvoj rybárstva v SRZ – MO Sabinov, výbor poďakoval tajomníkovi – Ing. Jozefovi Birošovi  a podpredsedovi – Ing. Milanovi Škovranovi, ktorí sa rozhodli, že už nebudú kandidovať.

Následne výbor poďakoval za aktívny prístup a miestnym povolením za odvod ocenil týchto našich členov: Dominika Vargu, Juraja Borza, Ľubomíra Dvorščáka, Miloša Mizeráka, Slavomíra Letkovského, Michala Trojanovoča, Mareka Radačovského, Martina Krištofíka, Milana Javorského, Karola Lešša a Ľubomíra Ivančíka.

Po správe mandátovej komisie nasledovali voľby členov výboru, kontrolnej komisie, delegátov na Snem SRZ a náhradníkov na Snem SRZ.

Po vyhlásení výsledkov volieb, predseda volebnej komisie zorganizoval voľby na jednotlivé funkcie vo výbore a kontrolnej komisii.

Výsledky volieb:

Zloženie výboru:

Predseda: Ing. Vladimír Skladaný

Podpredseda: Branislav Krochmaľ

Tajomník: Ján Matola

Hlavný hospodár: Štefan Dvorščák

Pokladník: Peter Čuba

Kultúrny referent: Miroslav Nemčík

Zloženie kontrolnej komisie

Predseda: Ing. Ľuboš Berka

Člen: Ing. Viliam Gruška

Člen: Vladimír Bodnár

Delegáti na Snem SRZ: Vladimír Skladaný, Ján Matola

Náhradníci delegátov na Snem SRZ: Ing. Ľuboš Berka, Peter Gargalík

Po prestávke nasledovala diskusia, z ktorej nevyplynuli žiadne návrhy na uznesenie ČS.

Diskusiu uzavrel náš ,,rybár Jančo“, ktorý vtipným spôsobom okomentoval celý priebeh členskej schôdze.

Po schválení návrhu na uznesenie z členskej schôdze, predseda organizácie poďakoval členovi Rady SRZ a prítomným členom za účasť na členskej schôdzi, aktívny prístup aj nad rámec členských povinností v prospech našej organizácie a zaželal veľa príjemných chvíľ strávených pri vode.

                                                                                            autor článku  Ing. Vladimír Skladaný

Priatelia,

tento týždeň sú pripravené  rybárske doklady na rok 2022 pre týchto našich členov, (bez uvedených titulov): …..

Doklady si títo  členovia môžu vyzdvihnúť v predajni Akvaristika v Sabinove, počas jej prevádzkových hodín Po-Pia 9.00 – 17.00hod,  So 8.00 .12.00 hod.

1 2 3 22
Počítadlo návštev
057449
Používateľov dnes : 34
Používateľov včera : 90
Tento rok : 13571
Celkom užívateľov : 57448
Návštevy dnes : 123
Celkový počet náhľadov : 197962
Kto je on-Line : 1
Vaša IP Adresa : 3.236.50.252
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Ako sa Vám páčia nové stránky?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Kniha FLASH – Pre rybárov
Ako sa stať členom MO SRZ
TV relácia – Na rybách
MRK.CZ – Rybárske videá