www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Štvrtok
13. december. 2018

Sviatok má:
dnes: Lucia
zajtra: Branislava, Bronislava
pozajtra: Ivica
včera: Otília

Povolený čas rybolovu
v mesiaci december.

Vody
kaprové: 07.00 - 20.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!.

Adventný VENIEC


Advent

Element_final
Obežník číslo 3/2018


Štvrtok, 13.12. 2018 - 09:32:30
(Zobraziť celý článok | 449 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PREDVIANOČNÉ ZASADANIE

Priatelia,

ani v tomto predvianočnom čase naša činnosť nepoľavila a predsedníctvo výboru po viacerých stretnutiach rozhodlo, že tých pár neprerokovaných bodov z ostatného zasadania výboru si prejdeme vo výbore ešte tento piatok, aby sme rok 2019 začínali bez restov a podľa schváleného programu Plánu zasadaní na budúci rok.

Okrem neprerokovaných bodov pribudne do programu zasadania aj aktuálna informácia o úhyne rýb na Toryse pod cestným mostom na Jakubovu Vôľu, kde v sobotu podvečer niekto priamo z mosta vysypal do rieky stavebný odpad pozostávajúci z oškrabanej omietky s niekoľkými vrstvami maľovky a vzniknutý jedovatý mrak spôsobil úhyn nájdených asi 30 kusov malých jalcov hlavatých a plosiek pásavých, hoci ďalšie uhynuté ryby mohla odplaviť voda a ich celkový počet mohol byť vyšší.

Taktiež sa prerokuje aj Obežník č.3/2018 ktorý onedlho bude zverejnený na našej stránke a ktorý tiež  pošta ešte tento týždeň doručí do schránok všetkým našim členom.

Ponúkame v ňom možnosť od 1. januára 2019 bezhotovostne uhrádzať členské, povolenia na rybolov, neodpracované brigády a ostatné poplatky pohodlne z domu elektronicky cez internetbanking.

Členovia ktorí elektronicky uhradia svoje platby a v poznámke pre príjemcu uvedú údaje podľa pokynov v obežníku, budú mať pripravené veci dopredu a čas ich vybavenia sa skráti na minimum.

Zvýšenie komfortu, skrátenie času pri vybavovaní rybárskych náležitostí, ušetrenie peňazí aj prejazdov privítajú najmä členovia ktorí kvôli povinnosti zaplatiť členské do konca marca museli cestovať do Sabinova dvakrát, lebo povolenia na rybolov si kupovali až neskôr.

Cieľom ponúkaného spôsobu je na minimum znížiť  doterajšie časovo náročné postupy pri platení v hotovosti a veríme,  že elektronická platba nájde  dobrú odozvu medzi našimi členmi, lebo je dnes už bežne používaná pri úhradách inkasa a energií v každej domácnosti.

Niektoré termíny akcií v Pláne športovej činnosti na rok 2019 aj v Pláne brigád na rok 2019 budú spresnené po zasadaní športovej sekcie pri Rade SRZ v polovici januára 2019, kde si zástupcovia organizácií dohodnú Termínový kalendár súťaží pre rok 2019.


Streda, 12.12. 2018 - 19:27:31
(Zobraziť celý článok | 2639 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
INFORMÁCIE ZO ZASADANIA VÝBORU

Priatelia,

ostatné zasadanie výboru bolo naplnené množstvom bodov a niektoré boli kvôli časovému sklzu presunuté na januárový termín.

Zhodnotila sa Rybárska večera 2018, kde účasť bola trochu nižšia ako po iné roky ale napriek tomu bola tam vynikajúca atmosféra. Spomedzi členov výboru zišli aj názory že dva chody jedál sú veľa, že treba skúsiť aj zmeniť skupinu, že je treba uvažovať aj o zrušení tejto akcie lebo je s tým kopec práce a stále na Večeru chodia iba tí istí naši členovia a podobné názory ku ktorým sa ešte raz vrátime aby sme nič neuponáhľali.

Vedúci rybárskej stráže vyhodnotil jej činnosť za rok 2018 vrátane spolupráce s MsP a štátnou políciou kde konštatoval, že spolupráca so štátnou políciou bola počas roka dobrá a nemenil stratégiu kontrol predchádzajúceho vedúceho RS. Plánuje podrobnejšie vyhodnotenie činnosti jednotlivých členov a kvôli nízkej aktivite aj podá výboru návrhy na personálne zmeny.

Bola určená nová  trojčlenná inventarizačná komisia, ktorá vykoná inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2018 a pri jej činnosti bude prítomný aj jeden člen kontrolnej komisie.

Spracovanie plánu výroby rybích násad a výber dodávateľa rýb v roku 2019 bol ďalší bod programu a tu hospodár oznámil výboru, že liaheň je už v prevádzke a je už vyliahnutý plôdik pstruha potočného a pstruha dúhového. Dodávateľa rýb v roku 2019 spresníme v januári tak, aby jarné zarybnenie sa vykonalo tesne pred začiatkom kaprovej sezóny keď bude už vyššia teplota vody a kedy riziká vzniku zdravotných problémov u dovezených rýb budú už podstatne nižšie.

K hospodáreniu MO  účtovníčka predložila výsledky za 10 mesiacov, podľa ktorého sú príjmy MO vyššie ako sme plánovali, rovnako sú síce vyššie aj výdavky, ale rozdiel medzi nimi je kladný a je predpoklad, že hospodárenie k 31.12.2018 skončí prebytkom.

Registrácia MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov v roku 2019 je pripravená spolu so všetkými potrebnými podkladmi najneskôr do 15.12.-2018.

Predseda potom informoval výbor o priebehu Snemu SRZ, kde sa opakovali podobné organizačné nedostatky pri príprave jednotlivých bodov rokovania ako na predchádzajúcom Sneme, novelizácia Stanov SRZ bola schválená, budú predložené Ministerstvu vnútra SR na registráciu a zástupcovia v Rade SRZ za náš Prešovský kraj sú: Gabriel Zajtko viceprezident, členovia Ivan Orovčík, Ján Polák a Ján Kozub a členom kontrolnej komisie je p. Smrek.

Výboru bola podaná informácia o zaznamenanom výskyte kormoránov veľkých na Toryse aj o odoslanom oznámení o ich plašení a odstrele a o potrebe koordinácie činnosti MO s oboma poľovnými združeniami.

Po  diskusii ohľadom predaja členských známok a povolení sa pripravuje možnosť našich členov platiť si členské aj povolenia bezhotovostne na účet našej MO.

Požiadavky MO pre správcu toku na údržbu a opravy na Toryse v roku 2019 sa pripravia v spolupráci členov predsedníctva výboru tak, aby správcovi  boli odoslané ešte do polovice decembra a návrh plánu športovej činnosti a plánu brigád na rok 2019 bude prerokovaný na zasadaní výboru v januári.


Nedeľa, 09.12. 2018 - 15:28:03
(Zobraziť celý článok | 3388 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

sme na prahu decembra a aj keď prichádzajúca zima ešte nie taká mrazivo ozajstná a všetky vody sú stále otvorené, už máme na Toryse hlásených prvých nevítaných hostí, ktorých na našich revíroch skutočne veľmi neradi vidíme.

Áno sú to kormorány, ktorým sa u nás kvôli množstvu rýb na Toryse nesmierne páči a v tomto roku prileteli podstatne skôr ako po iné roky.

Samozrejme ohlásili sme príslušnému štátnemu orgánu že prijímame opatrenia na ochranu rýb na našich revíroch a že opäť v spolupráci s poľovnými združeniami začíname plašenie a odstrel kormorána po celom povodí Torysy od Veľkého Šariša až po Tichý Potok.

Ako si pamätáme pred dvomi rokmi pri odstreloch kormoránov ktoré tu boli v obrovských kŕdľoch, sme mali nepríjemnosti s ochrancami týchto nepôvodných predátorov, ktorí veľmi nekriticky hľadia na prítomnosť týchto vtákov u nás kde sa donedávna vôbec nevyskytovali.

Ochranári bohužiaľ neberú do úvahy ani ich premnoženie ani ich devastačné pôsobenie na pôvodné rybie obsádky nielen na našich riekach na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Aj o tejto vzniknutej situácii s kormoránmi bude rokovať výbor, ktorý podľa Plánu zasadaní má v pondelok 4.12.2018 ostatný krát v tomto roku naplánované svoje riadne zasadanie.

Na programe je opäť množstvo ďalších bodov súvisiacich jednak s udalosťami ktoré sa udiali v ostatných dňoch ako bol Snem SRZ a Rybárska večera 2018 a sú tam aj body potrebné prerokovať spoločne vo výbore, ako napríklad zriadenie komisie a vydanie pokynu na inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2018, zhodnotenie činnosti RS za rok 2018 a zhodnotenie spolupráce s MsP a štátnou políciou, spracovanie plánu výroby rybích násad v roku 2019 a dohodnúť dodávateľa rybích násad v budúcom roku, zhodnotenie hospodárenia za 10. mesiacov a činnosti členov výboru MO a členov komisií v tomto roku, registrácia našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov v budúcom roku, príprava plánu športovej činnosti a plánu brigád na budúci rok a ďalšie body.

Takže bodov na rokovanie je požehnane a rovnako aj úloh, ale veríme že spoločnými silami ich zvládneme.


Štvrtok, 29.11. 2018 - 21:47:58
(Zobraziť celý článok | 2341 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO RYBÁRSKEJ VEČERI

Priatelia,

sobotňajšia Rybárska večera 2018 je už minulosťou a tak si ju troška pripomenieme.

Je treba pochváliť mesto Sabinov za pekne zrekonštruovanú estrádnu sálu a najmä za nové interiérové vybavenie s novými stoličkami a stolmi, ktoré teraz naozaj vyzerá dobre.

Už v sobotu ráno sa doťahovali posledné materiálne veci potrebné na večernú akciu, ukladali sa stoly podľa objednávok účastníkov, prinášali sa dekorácie, označovali ceny do tomboly a zakúpilo sa občerstvenie na stoly.

Úvodnú časť Rybárskej večere otvorili v tomto roku členovia folklórneho súboru Sabinovčan a svojimi temperamentnými ľudovými tancami a pesničkami navodili príjemnú atmosféru v sále.

Po privítaní všetkých prítomných podpredsedom a tajomníkom MO, nasledovalo prvé tanečné kolo so skupinou Fragment a po ňom sa podával prvý chod – vynikajúca rybacia polievka a pečený pstruh so zemiakovou kašou a oblohou.

Okolo deviatej vystúpila Araňa z Jarovníc a jej vlastným umeleckým štýlom porozprávala ironickým no humorným spôsobom o vážnych veciach a poslucháči ju viackrát prerušili potleskom.

Potom v tanečnej prestávke rybár Jaňčo z Michaľan tradične v rýmovaných veršíkoch pekne po šarišsky zhrnul rybárske udalosti v našej MO roku 2018 a počas ďalšej prestávky si prítomní vypočuli od kultúrneho referenta ešte množstvo slušných vtipov.

Pol hodinu pred polnocou sa podal druhý chod večere – vyprážaný rybací rezeň s fantastický dobrým zemiakovým šalátom a potom nasledovala veľká zábava pri žrebovaní bohatej tomboly.

V nej boli pripravené 65 ceny ako televízor, vysávač, dva kávovary Dolce Gusto, turistický spací vak a stolička, sušič na vlasy, darčekové koše pre rybárov a veľa ďalších cien spolu s mrazenými kaprami a pstruhmi a s dvomi vrecami konzumných zemiakov.

Pri žrebovaní cien sa vytvorilo viacero veselých situácii čo vyvolalo pozitívne reakcie všetkých účastníkov a umocnilo aj tak vynikajúcu náladu.

Po dožrebovaní cien v tombole veselá zábava pokračovala pri stoloch aj na parkete až do skorých ranných hodín. Vime že mnohí, ktorí plánovali účasť nemohli prísť kvôli chrípke šarapatiacej v tomto období a tak si to museli odložiť na budúci rok.

Preto sa chceme ešte raz poďakovať všetkým darcom ktorí nám venovali ceny do tomboly, všetkým účastníkom ktorí prišli na Rybársku večeru, personálu MsKS za prípravu sály a reštaurácii za vynikajúce pripravené jedlá a tiež celému organizačnému tímu, ktorý toto podujatie organizačne zabezpečoval.

Tešíme sa priatelia na naše spoločné stretnutie na Rybárskej večeri 2019.

Petrov zdar !


Nedeľa, 25.11. 2018 - 19:58:21
(Zobraziť celý článok | 3368 bajtov | Hodnotenie: 0)
874 článkov (175 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 31
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2736
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
13.12.2018
VlajkaUSD1.1371
VlajkaJPY129.06
VlajkaCZK25.829
VlajkaGBP0.89848
VlajkaHUF323.14
VlajkaPLN4.2925
VlajkaCHF1.1287
VlajkaRUB75.4593
VlajkaAUD1.5729
VlajkaCAD1.5193
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.068 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1381 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1561 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1600 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1875 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1933 times
 6: Rybárske potreby
     1332 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1282 times
 8: Považskobystricky rybár
     1599 times

Admin   
Infor. o registracii domeny