www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
11. december. 2016

Sviatok má:
dnes: Hilda
zajtra: Otília
pozajtra: Lucia
včera: Radúz

Povolený čas rybolovu
v mesiaci december.

Vody
kaprové: 07.00 - 20.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOVElement_final
ZASADAL VÝBOR

Priatelia,

ako sme písali, v pondelok prebehlo posledné riadne zasadanie výboru v tomto roku a ako vždy, začalo kontrolou uznesení a poštou.

Ďalším bodom v poradí bolo vyhodnotenie Rybárskej večere 2016 s vyúčtovaním výdavkov schválením termínu jej budúceho ročníka. Bolo dohodnuté, že termín konania akcie v budúcom roku bude 18.11.2017 a budeme uvažovať o zvýšení ceny vstupenky, aby príjmy z Rybárskej večere vykryli všetky jej výdavky.

Toto bude ešte predmetom ďalšej diskusie, lebo ako viete túto akciu neorganizujeme za účelom dosiahnutia zisku, dotuje sa z rozpočtu MO, no niektoré výdavky nedokážeme ovplyvniť.

Zhodnotenie činnosti RS za rok 2016 a spolupráce s MsP a štátnou políciou bolo preložené, z dôvodu neúčasti vedúceho RS na zasadaní a pri spracovaní plánu výroby rybích násad v roku 2017 sa bude vychádzať z výsledkov z prehľadu úlovkov za rok 2016 od členov MO a až potom sa spresní plán výroby na budúci rok.

Je potrebné urobiť úpravy v liahni pred novou sezónou s prívodom vody do liahne a uvažovať o skoršom spustení liahne do prevádzky, aj o skoršom vysádzaní pstruhových násad, k čomu je nutné personálne zabezpečiť obsluhu liahne spomedzi zapálených a zodpovedných členov.

Účtovníčka podala výboru informáciu o hospodárení MO za desať mesiacov tohto roku aj s potrebou urýchliť realizáciu projektu na rekonštrukciu elektrických rozvodov v RD a ďalšie začaté práce, aby úhrady za ne boli uskutočnené ešte v tomto rozpočtovom roku.

Hodnotenie činnosti členov výboru MO a členov komisií za rok 2016 sa z časových dôvodov preložilo na samostatné prejednanie a bol schválený Plán zasadaní výboru v roku 2017, ktorý bude zavesený na webe s tým, že prípadné zmeny alebo doplnenia Plánu budú realizované po schválení vo výbore.

Výbor schválil komisiu na inventarizáciu majetku a záväzkov MO za rok 2016 v zložení v akom pracovala  aj v minulom roku a bol daný pokyn na zabezpečenie dokumentácie potrebnej k evidencii našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov aj v roku 2017.

Hospodár informoval o vysadení šťúk okolo 80 cm dĺžky do štrkoviska č.1 Rožkovany, pričom celková hmotnosť vysadených rýb bola 100 kg. Podľa vývoja počasia sa zváži ešte ďalšie zarybnenie šťukou tak, aby v prípade potreby doba hájenia sa predĺžila až do konca roka 2016.

Športové akcie na rok 2017 budú pripravené v termíne tak, aby sa Plány športových akcií mohli odovzdávať členom už v januári pri predaji povolení a neurčené dátumy konania niektorých akcií sa doplnia po zasadaní športových sekcií na Rade SRZ a nadväzovať na nich bude samozrejme Plán brigád na budúci rok tak, aby brigády boli plánované týždeň pred termínom športových akcií.

Naša MO podala žiadosť na Radu SRZ o biologické odbahnenie štrkoviska č.1 v Rožkovanoch a našej VN Jakubovany. Výhodou je, že je to pre MO bezplatné, no ešte nevieme či budeme zaradení medzi vybrané organizácie, v ktorých sa toto odbahnenie bude realizovať.

Boli schválené nové došlé prihlášky za členov našej MO a bol tiež dohodnutý dátum spoločného stretnutia výboru a členov komisií v závere tohto roku.


Štvrtok, 08.12. 2016 - 23:43:15
(Zobraziť celý článok | 3419 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
...A ZNOVU ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

blížime sa do finále v tomto roku a po krátkom vydýchnutí na našej kultúrnospoločenskej akcii,  sme opäť nabehli na riadny pracovný režim a už v pondelok 5. decembra sa výbor zíde na svojom poslednom plánovanom riadnom zasadaní v tomto roku.

Na programe je samozrejme vyhodnotenie Rybárskej večere 2016 a vyúčtovanie výdavkov s navrhnutým  termínom konania jej budúceho ročníka v roku 2017, ďalej to bude vyhodnotenie činnosti RS a spolupráce s MsP a štátnou políciou, spracovanie plánu výroby rybích násad v roku 2017, nedávne zarybnenie šťukou a informácia o hospodárení za uplynulých 10 mesiacov 2016, s predbežnou uzávierkou a výhľadom hospodárenia MO ku konci roka.

Vyhodnotenie sa bude týkať aj činnosti jednotlivých členov výboru MO a členov komisií v tomto roku, prerokuje a schváli sa návrh Plánu zasadaní výboru v roku 2017, schvália sa členovia do komisie na inventarizáciu majetku a záväzkov MO za rok 2016, ktorá opäť urobí inventúru majetku a zistí jeho reálny stav ku konci roku.

Začneme tiež s prípravou Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2017, pripravia sa podklady k opätovnému zaevidovaniu našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov na budúci rok a prerokujú sa došlé nové prihlášky za člena našej MO.

Takže ako vidíte,   program zasadania máme bohatý a ako všetci aj my sa už v kútiku duše tešíme na prichádzajúce vianočné sviatky, kedy v pokoji a radosti strávime tento čas medzi svojimi najbližšími.  


Piatok, 02.12. 2016 - 23:26:19
(Zobraziť celý článok | 1601 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO RYBÁRSKEJ VEČERI 2016

Priatelia,

Rybársku večeru 2016 máme šťastne za nami a môžeme sa krátko poohliadnuť za touto našou tradičnou kultúrno spoločenskou akciou poriadanou každoročne v závere roka.

Na úvod večera vystúpil folklórny súbor Sabinovčan, ktorého mladí členovia nabití energiou predviedli prítomným kúsok zo svojho majstrovského umenia na tanečnom parkete.

Potom nasledoval krátky príhovor predsedu MO s privítaním prítomných a hostí so zaželaním príjemnej zábavy a  pekne stráveného večera.

Po krátkom úvodnom tanečnom kole si pochutnali účastníci na podávanom prvom chode večere s neodmysliteľnou vynikajúcou rybacou polievkou a po nej  sa za mikrofón na pódiu postavil náš rybár Jaňčo, ktorý z rybárskej kroniky predniesol svoje postrehy z roku 2016 v šarišskom nárečí a jednoduchých rýmovačkách.

Tanečné kolo po večeri prišlo vhod a skupina Fragment nenechala nikoho sedieť pri stole a zábava sa začala rozbiehať.

Náladu umocnila aj Araňa z Jarovníc, ktorá novými historkami a reakciou na prítomných hostí milo prekvapila svojim vystúpením.

Vzrušenie medzi všetkými záujemcami vzbudila tombola najmä po tom, keď prvých 5 cien bolo odčlenených od ostatných a ich samostatné žrebovanie patrilo k vrcholom večera.

Prvá cena bola nakoniec vyžrebovaná skutočne ako posledná a radosť mladého majiteľa nového televízora bola prejavená na parkete veľmi emotívne.

Po druhom chode večere už zábava na parkete gradovala a jej koniec sa zastavil na čase 05.00 hod.

Poďakovanie za dobrú náladu počas večera  patrí aj skupine Fragment, ktorá opäť potvrdila že je znalcom vo svojom odbore a vie zabaviť všetkých ľudí ktorí hľadajú zábavu.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým účastníkom Rybárskej večere, organizačnému štábu, zamestnancom reštaurácie, pracovníkom MsKS a všetkým sponzorom za ich pomoc pri príprave Rybárskej večere.

Ďakujeme a o rok do videnia priatelia.


Pondelok, 28.11. 2016 - 20:04:36
(Zobraziť celý článok | 2075 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
RYBÁRSKA VEČERA UŽ TÚTO SOBOTU...

Priatelia,

veru už túto sobotu večer sa stretneme v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove a spoločne s kamarátmi prežijeme ďalší ročník našej tradičnej Rybárskej večere.

Keďže čas nepostojí a vieme že niekedy v návale povinností nestíhame registrovať bežné veci okolo nás, pripomíname, že je najvyšší čas na obstaranie vstupeniek, lebo do jej konania ostáva nám už iba pár dni.

Potešíme informáciou, že optimálna kapacita sály zatiaľ nie je vyčerpaná, tak využite ešte ostávajúci čas a príležitosť na dobrú zábavu a dobrú spoločnosť a zarezervujte si ešte vstupenky u predajcov, v Sabinove v Kvetinárstve Olina, v Šarišských Michaľanoch u hospodára p. Dvorščáka a v Prešove v predajni Aquaslužby na sídlisku III.

Fajnšmekrom prezradíme, že materiál do kuchyne je zabezpečený, výborná rybacia polievka na úvod, rybacie menu pozostáva z tradičného pečeného pstruha  a filiet z lososa, v nerybacom menu  to zase bude prírodný rezeň s oblohou a vyprážaný bravčový rezeň so zemiakovým šalátom.

V tombole sú okrem vecných cien nachystané ako vždy vianočné kapríky a pstruhy, kultúrny program tiež je zabezpečený,  takže tešíme sa spolu s vami na príjemne strávený sobotný večer.


Utorok, 22.11. 2016 - 16:16:07
(Zobraziť celý článok | 1753 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PRÍDE ŠŤUKA

Oznamujeme našim členom, že v rámci plánovaného jesenného zarybnenia revírov v tomto roku, bude v stredu, dňa 23.11.2016 do štrkoviska č.1 v Rožkovanoch vysadená šťuka severná, pri ktorej doba ochrany je stanovená na 30 dní.

Lov bude povolený od 24.12.2016


Pondelok, 21.11. 2016 - 18:25:17
(Zobraziť celý článok | 546 bajtov | Hodnotenie: 0)
716 článkov (144 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 18
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2620
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
09.12.2016
VlajkaUSD1.0559
VlajkaJPY121.48
VlajkaCZK27.027
VlajkaGBP0.83935
VlajkaHUF314.45
VlajkaPLN4.4454
VlajkaCHF1.0756
VlajkaRUB66.6988
VlajkaAUD1.4141
VlajkaCAD1.3914
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.057 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     860 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1009 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1172 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1479 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1267 times
 6: Rybárske potreby
     915 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     909 times
 8: Považskobystricky rybár
     1191 times

Admin   
Infor. o registracii domeny