www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Streda
17. január. 2018

Sviatok má:
dnes: Nataša
zajtra: Bohdana
pozajtra: Drahomíra
včera: Kristína

Povolený čas rybolovu
v mesiaci január.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDARPetícia za záchranu rekreačného a športového rybárstva na Slovensku


Element_final
ČO NÁM DALI MINULÉ DNI ...

Priatelia,

do začiatku tretieho januárového týždňa sa nazbieralo niekoľko udalostí o ktorých chceme tu aspoň v krátkosti poinformovať.

Dostali sme požiadavku z Rady SRZ na doladenie štylizácie niektorých ustanovení nášho Miestneho rybárskeho poriadku platného od 1. januára 2018, aby tieto na 100 % ladili s literou zákona a aby z tohto pohľadu nemohli byť k nemu nijaké výhrady.

Samozrejme štylizáciu doladíme a náš Miestny rybársky poriadok bude mať konečné znenie aj tak až po členskej schôdzi, aby obsahoval už aj aktuálne informácie o novom zložení výboru.

Ďalšou udalosťou bolo sobotné pracovné stretnutie štatutárov miestnych organizácií SRZ Prešovského kraja a tiež plánované sobotné sčítavanie kormoránov.

Toto každoročne organizované stretnutie funkcionárov MO prinieslo viacero nových podnetov, ako príklad v súvislosti so sčítavaním kormoránov to bolo odporúčanie na rozšírenie monitorovania aj o ďalšie druhy rybožravých predátorov na našich revíroch ako sú napr. volavky a novo  vyskytujúce sa vydry a v poslednom čase aj rozšírený bobor, aj keď tento nepatrí medzi rybožravých predátorov, ale svojou činnosťou dokáže meniť charakter toku a je schopný budovať chodby aj vo vodných nádržiach, čo môže významne narušiť statiku hrádzí.

U nás napríklad pred sviatkami bobor za veľmi krátky čas dokázal zlikvidovať všetky mladé  vŕby okolo štrkoviska č.3 v Rožkovanoch, ktoré sme v minulých rokoch brigádnicky povysádzali.

Najväčší priestor pracovného stretnutia vo Finticiach sa týkal prípravy novely Stanov SRZ a tiež metodické usmernenie k novému Volebnému poriadku a organizačnému zabezpečeniu členských schôdzí.

Samozrejme nechýbala  informácia od tajomníka Rady SRZ a prezidenta SRZ o súčasnom stave procesu novelizácie zákona o rybárstve a s tým súvisiacou „Petíciou na záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku“, kde padla výzva, aby sme rybári teraz ukázali svoju silu a nazbierali dostatok podpisov, aby sa v prípade nepriaznivého vývoja návrhu zákona musela petíciou zaoberať Národná rada.

Práve včera, v pondelok 15.1.2018 prebehlo rozporové konanie k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Toto rokovanie bolo celodenné a obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej po internom pripomienkovom konaní.

Touto cestou patrí poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k želateľnému výsledku pre rybárstvo na Slovensku (§ 4) – pre SRZ.

Poďakovanie patrí zástupcom MŽP SR – sekcie vôd a sekcii legislatívy a práva MŽP SR, najmä však zástupcom SRZ ktorí boli priamo na rozporovom konaní: prezident SRZ p. Boroš, tajomník p. Javor, členovia RADY SRZ za ZA-kraj p. Mihalda, za TT-kraj p. Čerešnák a za TN-kraj p. Estergájoš a zamestnanci sekretariátu p. Roobová, p. Cintula, p. Krajč, p. Štencl a p. Hurčala.

DOLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Petícia pokračuje ... legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu prosíme o spoluprácu na získavaní podpory Petície za záchranu všeľudového rybárstva, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku!

Čo sa týka sobotného sčítavania kormoránov u nás, nastala situácia akú sme predpokladali a táto mierna zima v celej Európe nenúti kormorány zo severu migrovať južnejšie k nám a preto zatiaľ nebola registrovaná žiadna prítomnosť týchto nevítaných návštevníkov u nás. Naše hlásenie na Radu SRZ išlo teda s takýmto negatívnym výsledkom.

V pondelok (včera), sa začal predaj povolení na rybolov v Rybárskom dome a záujem členov bol na túto dobu neobvykle vysoký, vyše 40 našich členov si už bolo zariadiť veci na tento roka, pričom dostali k dispozícii Miestny rybársky poriadok, Plán športových akcií a Plán brigád na rok 2018, petičný hárok na podporu petície, tlačivo na darovanie 2% z už zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 a niektorí aj tlačivo na návrh na kandidáta do výboru MO.

Všetky tri štrkoviská Rožkovany už majú osadené nové revírne tabule s novými pridelenými číslami pre každé štrkovisko, aby v zázname o dochádzke k vode a evidencii úlovkov každý náš člen vedel napísať správne číslo revíru.

Opäť dávame do pozornosti záujemcom o členstvo u nás, že došlé prihlášky na vyplnenom tlačive z našej stránky, bude prejednávať až nový výbor po členskej schôdzi a záujemcovia budú potom prizvaní na zasadanie výboru.


Utorok, 16.01. 2018 - 19:29:04
(Zobraziť celý článok | 5275 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Obežník číslo 1.2018


Pondelok, 08.01. 2018 - 13:05:55
(Zobraziť celý článok | 480 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

ako sme informovali,  v piatok 5. januára 2018, prvýkrát v tomto roku zasadal výbor a program jeho rokovania bol vrchovato naplnený.

Najväčší časový záber a najväčší dôraz zasadania bol sústredený na ekonomiku MO a na uzatvorenie účtovného roku 2017 a samozrejme na februárovú členskú schôdzu, aby jej zabezpečenie z organizačnej aj technickej stránky bolo čo najlepšie.

Keďže sa jedná o členskú schôdzu na ktorej prebehnú voľby do výboru, do kontrolnej komisie a budú sa tiež voliť delegáti na Snem SRZ, je potrebné technickej stránke volieb venovať zvýšenú pozornosť a pripraviť potrebnú dokumentáciu a tlačivá na ich bezproblémový priebeh.

Na našej webovej stránke aj vo vitríne v podchode Rybárskeho domu bude zverejnené tlačivo Návrh na kandidáta a súhlas s kandidatúrou, ktoré si záujemcovia o kandidatúru či už do výboru MO alebo do kontrolnej komisie vyplnia a doručia výboru do 5. februára 2018.

Na návrhy na kandidáta doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Kandidáti ktorí nepošlú svoje návrhy na kandidatúru doporučene poštou, môžu ich doručiť osobne členom výboru ktorí od 15.1.2018 budú každý pondelok pri predaji povolení a tí im na druhom tlačive Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta, potvrdia prevzatie.

V súvislosti s volebnými členskými schôdzami v MO SRZ na celom Slovensku bol vydaný nový Volebný poriadok platný od 1. januára 2018, ktorý bude taktiež zavesený na našom webe, aby si ho kandidáti mohli vopred podrobne preštudovať, vrátane časti „Podmienky volieb do orgánov“.

Pri kúpe povolení v Rybárskom dome  naši členovia obdržia pripravený Plán športovej činnosti na rok 2018, Plán brigád na rok 2018, Obežník č. 1/2018, nový Miestny rybársky poriadok a pozvánku na februárovú členskú schôdzu s jej programom.

Taktiež obdržia tlačivo Petície na záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, kde by sme privítali, keby každý náš člen pozbieral a doručil nám aspoň jedno tlačivo s 15-timi podpismi, aby sme jednak pomohli sami sebe a jednak aby sme dokázali, že aj taká neveľká organizácia ako my, dokáže sa v potrebnej chvíli zmobilizovať a byť veľmi nápomocná.

V sobotu 13.1.2013 teda na budúci týždeň čase od 15,00 – 17,00 hod. bude prebiehať celoeurópske sčítanie kormoránov veľkých.

Zatiaľ aj vďaka chýbajúcim mrazom nemáme hlásenú prítomnosť kormoránov na našich revíroch a keďže v najbližších dňoch ani podľa predpovedí počasia mrazy nehrozia, predpokladáme že nebude čo sčítavať, ale napriek tomu budú na celom úseku Torysy od Veľkého Šariša až po Tichý potok opäť skupinky našich členov, ktorí si stav overia v teréne a následne sa výsledky posunú na Radu SRZ.

Kto by sa chcel zúčastniť sčítavania, nech sa prihlási u hospodára, ktorý to organizačne zabezpečuje a ktorý poskytne podrobnejšie informácie a vydá pokyny.

To bol skrátený výber niekoľkých dôležitých informácií pre našich členov, z bohatého programu piatkového zasadania výboru.


Sobota, 06.01. 2018 - 23:24:30
(Zobraziť celý článok | 3381 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

máme dnes prvý pracovný deň roku 2018 a na svojom prvom novoročnom pracovnom zasadaní sa už tento týždeň v piatok opäť stretne výbor.

Keďže sa skončil kalendárny aj účtovný rok a vo februári máme plánovanú členskú schôdzu, tak na tomto úvodnom zasadaní výboru je najväčšia časť rokovania sústredená práve na tieto dve veci.

Takže čo je na programe zasadania ?

Predbežné výsledky hospodárenia MO v roku 2017, stav účtu a stav pokladne ku konci roka 2017 a po doplnení účtovných dokladov v účtovníctve aj za posledné decembrové dni sa začne so spracovaním účtovnej závierky k 31.12.2017, ako základného východiska pre tvorbu rozpočtu MO na rok 2018.

Organizačné zabezpečenie členskej schôdze ktorá sa bude konať v sobotu 24.2.2018, bude zahŕňať rozdelenie úloh a prípravu hodnotiacich správ za jednotlivé úseky, technické a organizačné zabezpečenie volieb do výboru, do kontrolnej komisie, voľbu delegátov na Snem SRZ a zabezpečenie s tým súvisiacej potrebnej dokumentácie.

Vyhodnotíme prijaté uznesenia z minuloročnej ČS 2017, spolu s plnením prijatého Plánu hlavných úloh a začne sa spracovávanie už doručených vyplnených celoročných sumárov úlovkov potrebných k správe o zarybňovaní v roku 2017, prípravy návrhu plánu zarybnenia na rok 2018 a vyhodnoteniu úlovkov v roku 2017.

Ďalej to bude vyhodnotenie brigádnickej činnosti za rok 2017, vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2017 a vyhodnotenie kultúrno-športovej činnosti za rok 2017.

Preberie sa návrh Plánu brigád, návrh Plánu športovej činnosti na rok 2018 a nového Miestneho rybárskeho poriadku tak, aby tieto boli k dispozícii našim členom už na začiatku predaju povolení na rybolov.

Nebude chýbať príprava Plánu hlavných úloh výboru MO na rok 2018 a bude podaná informácia o stave pri inventarizácii majetku a záväzkov MO k 31.12.2017.

Tiež sa bude rokovať o pravidelne organizovanom stretnutí výboru s príslušníkmi MsP a štátnej polície, o plánovaných opravách, rekonštrukčných prácach a údržbe Rybárskeho domu a liahne v Orkucanoch, o krátkodobom a dlhodobom pláne hospodárenia na našich revíroch, o určení miesta predaja hosťovacích povolení na rybolov v roku 2018.

Výbor tiež prerokuje odvolanie nášho člena voči stanovisku disciplinárnej komisie a potom si prejdeme stav prebiehajúcich ale ešte neukončených rekonštrukčných prác na elektroinštalácii v Rybárskom dome, kde je potrebné dosiahnuť, aby tieto boli ukončené najneskôr do začiatku predaja povolení.

Toto boli v skratke aspoň niektoré body z bohatého programu plánovaného piatkového zasadania výboru a ako vidíte, je toho opäť neúrekom.


Utorok, 02.01. 2018 - 13:09:17
(Zobraziť celý článok | 2938 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZAČAL ROK 2018

Veru priatelia,

opäť sme o rok starší a opäť sme na začiatku Nového roku 2018 priali svojim najbližším, priateľom a známym iba všetko najlepšie.

Preto v tento prvý deň roku 2018 chceme aj my členovia výboru  popriať všetkým našim rybárom tiež všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia a najmä prežitie veľa pekných chvíľ pri vode na našich revíroch a na spoločných rybárskych akciách.

Ako to však v živote býva, po niekoľkých sviatočných dňoch prídu obyčajné pracovné dni so svojimi starosťami aj radosťami a odznova nás pohltí kolotoč všedných povinností, s ktorými sa budeme musieť každý deň pasovať.

Rok 2018 nám rybárom určite prinesie množstvo nových výziev a prvou takou veľkou výzvou pred nami hneď na začiatku roka, je petícia Rady SRZ „Petícia na záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku“, ktorej cieľom je prijatie nového zákona o rybárstve v takom znení, ktoré svojim obsahom kvalitatívne posunie rybárstvo dopredu. Podrobnejšie informácie o dôvodoch spustenia tejto petičnej akcie sa dozviete na stránke Rady SRZ http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/peticia-za-zachranu-vseludoveho-rekreacneho-a-sportoveho-rybarstva-na-slovensku/

Obraciame sa preto na všetkých našich členov a priaznivcov s výzvou na podporu tejto petície ktorej pomôžeme tak, že si stiahneme petičný hárok z našej stránky a budeme hľadať podporu petície najprv samozrejme v rodine, potom u svojich kamarátov, u susedov a známych, alebo aj u kolegov v práci, aby sme tých podpisov nazbierali čím viac a aby sa petíciou musela zaoberať Národná rada SR.

Dá sa to dosiahnuť jednoducho ak si uvedomíme, akú silu máme rybári spoločne a ak každý člen z našej 120 tisícovej základne SRZ pozbiera iba po jednom hárku s 15 podpismi...

Je tu preto predpoklad získania takej masívnej podpory petície, že sa táto spolu s  našimi požiadavkami nebude dať v žiadnom prípade ignorovať.

Chce to od nás iba nebyť ľahostajný a vyvinúť trochu aktivity v prospech všetkých nás rybárov.

Vyplnené petičné hárky (s menom, priezviskom, adresou a podpisom), môžete doručiť do poštovej schránky v podchode Rybárskeho domu, odkiaľ ich potom budeme odosielať poštou na Radu SRZ do Žiliny.

Priatelia  poznáme všetci tú starú ľudovú múdrosť„ Pomôž si človeče a aj Pán Boh ti pomôže“ ktorá určite platí aj v tomto prípade a  preto vieme, že znenie návrhu zákona o rybárstve je aj v našich rukách.


Pondelok, 01.01. 2018 - 07:57:29
(Zobraziť celý článok | 3303 bajtov | Hodnotenie: 0)
798 článkov (160 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 20
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2665
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
16.01.2018
VlajkaUSD1.2230
VlajkaJPY135.40
VlajkaCZK25.516
VlajkaGBP0.88860
VlajkaHUF308.75
VlajkaPLN4.1713
VlajkaCHF1.1795
VlajkaRUB69.0251
VlajkaAUD1.5379
VlajkaCAD1.5194
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.088 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1008 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1290 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1315 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1614 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1492 times
 6: Rybárske potreby
     1041 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1029 times
 8: Považskobystricky rybár
     1323 times

Admin   
Infor. o registracii domeny